Đề án về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

06/07/2019 11:54

(kiemsat.vn)
Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) vừa tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng” do ông Cao Văn Thống, Ủy viên UBKTƯ làm Chủ nhiệm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) vừa tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng” do ông Cao Văn Thống, Ủy viên UBKTƯ làm Chủ nhiệm.

Đề án được triển khai thực hiện từ tháng 7.2018 đến nay; đã ký kết thực hiện 10 chuyên đề nghiên cứu với các nhà khoa học, quản lý, nghiên cứu.

Đề án xuất phát từ thực trạng hiện nay, vi phạm của tổ chức và đảng viên có xu hướng gia tăng về số lượng, phức tạp và nghiêm trọng hơn về tính chất, quy mô và tinh vi hơn về cách thức vi phạm. Các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm gia tăng và nghiêm trọng hơn nhưng việc phát hiện, kiểm tra, xử lý chưa kịp thời, chưa tương xứng.

Trong Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2010 có ghi rõ: “Quan tâm công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn. Tập trung nghiêm cứu đổi mới phương pháp kiểm tra giám sát của Đảng”.

Trên tinh thần đó, Đề án “Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng” sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cả về lý luật và thực tiễn đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Ông Cao Văn Thống, Ủy viên UBKTƯ, chủ nhiệm đề tài cho biết, mục tiêu chính nhằm đánh giá thực trạng sử dụng 5 phương pháp cơ bản và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện các phương pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hiện nay.

 
 

Đề tài có nhiệm vụ chính: Khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 5 phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, các quan điểm về Đảng về vấn đề này; Đánh giá thực trạng sử dụng 5 phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hiện nay.

Qua đó, đề xuất mục tiêu, yêu cầu các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu của Đề án sẽ góp phần đổi mới và hoàn thiện các phương pháp cơ bản trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả từng cuộc kiểm tra, giám sát nói riêng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói chung.

HN
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang