Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

07/08/2021 22:51

(kiemsat.vn)
Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên tại Đảng bộ.

Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh là một trong những tập thể được Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng Bằng khen tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03 ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các kế hoạch hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng Kế hoạch, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Hằng năm, Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan tham gia học tập, quán triệt; đưa nội dung nghiên cứu, học tập, thảo luận các chuyên đề vào sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể. Chỉ đạo đảng viên, cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch, cam kết nêu gương về học tập làm theo Bác và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề ra giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình, kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra. Qua đó, chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại như: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ nguyên tắc trong sinh hoạt đảng; cán bộ đảng viên phát huy tốt hơn tinh thần dân chủ, tính tự giác, tích cực trong kiểm điểm, phê bình và tự phê bình....

Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh là một trong những tập thể được Đảng ủy Khối tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong 05 năm (2016 - 2021), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, đã tạo ra động lực, phát huy vai trò nêu gương, nhất là của các đồng chí cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học tập đi đôi với làm theo. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, công tác xây dựng Ngành được chú trọng, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, dân chủ được phát huy; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình, phê bình, ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đảng viên tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được khen thưởng.

Với những kết quả đó, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng VKSND tối cao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh liên tục được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen, năm 2016 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung làm tốt ba nội dung “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”, coi đây là việc thường xuyên, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)./.

Hà Tĩnh: Phát hiện trong nhà dân chứa cá thể hổ nặng 250kg

(Kiemsat.vn) - Một cá thể hổ nặng 250kg trong tình trạng điện giật bất động vừa được lực lượng chức năng phát hiện trong nhà một người dân tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Cán bộ, đoàn viên cơ quan VKSND tỉnh Hà Tĩnh tham gia hiến máu tình nguyện

(Kiemsat.vn) - Đoàn viên Công đoàn, Chi đoàn VKSND tỉnh Hà Tĩnh tham gia hiến máu tình nguyện ngày “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Báo Tiền phong, Hội Chữ thập đỏ, Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Tĩnh tổ chức
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang