Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre nhiều năm đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

24/10/2019 09:31

(kiemsat.vn)
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre trong 05 năm liền (2012-2016) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận và khen thưởng, năm 2017 được công nhận “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, năm 2018 được công nhận Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

VKSND tỉnh Bến Tre nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2016

Để đạt được những thành tích nổi bật đó Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã luôn chỉ đạo sát sao công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản hàng năm của Ngành đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng luôn được chú trọng và tập trung thực hiện.

Thường xuyên tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm và phiên tòa xét xử lưu động; tăng cường hoạt động thẩm vấn, tranh tụng và luận tội của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự; từ đó nâng cao chất lượng kháng nghị, hàng năm kháng nghị hình sự, dân sự, hành chính của Viện kiểm sát đều được tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ cao. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp ngày càng nâng cao về chất lượng, số lượng; công tác hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện luôn kịp thời, đảm bảo định hướng đúng cho hoạt động công tác của các đơn vị.

Đảng ủy luôn chú trọng công tác xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, Kiểm sát viên, gắn với thực hiện cuộc vận động: Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Công tác tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biến tích cực gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt quan hệ phối hợp giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện chủ trương, chính sách; thực hiện nhiệm vụ chính trị, Quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó tiếp thu và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, dư luận trong nội bộ; tạo được sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm trong hệ thống chính trị của Ngành.  Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, giải quyết những tư tưởng tiêu cực, lệch lạc phát sinh. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, chủ động đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nói không đi đôi với làm; tư tưởng cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân…

Tặng Giấy khen cho các Đảng viên thực hiện xuất sắc nhiệm vụ

Đảng ủy luôn quan tâm và thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể trực thuộc (Công đoàn, Đoàn thanh niên), thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ cũng như chỉ đạo của đoàn thể cấp trên; quản lý chặt chẽ và động viên đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đầy đủ các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ và tặng nhiều phần quà trị giá  19.200.000 đồng cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng 4.800 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả học tập tốt; trao tặng 20 bộ luật cho 02 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh An và xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, góp phần cùng địa phương xây dựng và hoàn thiện tủ sách pháp luật.

Đóng góp 31.000.000 đồng và vận động 20.000.000 đồng để xây dựng 04 cây cầu tại các xã thuộc huyện Giồng Trôm; đóng góp 42.300.000 đồng để nâng cấp các tuyến đường nông thôn tại các xã thuộc thành phố Bến Tre, huyện Bình Đại, huyện Giồng Trôm và huyện Châu Thành; vận động kinh phí 55.000.000 đồng để xây dựng 01 nhà tình nghĩa tại xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm.

Để tiếp tục phát huy và nhân rộng những thành tích đã đạt được Đảng ủy, Ban lãnh đạo viện VKSND tỉnh Bến Tre sẽ luôn cố gắng , thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời khắc phục những khó khăn, thử thách, xứng đáng với lời dạy của Hồ Chủ tịch cho cán bộ Kiểm sát: “Công minh – Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang