Cục Kế hoạch – Tài chính VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020

30/12/2019 15:30

(kiemsat.vn)
Sáng 30/12, tại VKSND tối cao, Cục Kế hoạch – Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2019, với phương châm “Tự đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác”, Cục Kế hoạch – Tài chính VKSND tối cao (Cục 3) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, quản lý tài chính và ngân sách được giao với chất lượng và hiệu quả cao.

Trên cơ sở ngân sách được giao và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ngành, Cục 3 đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng, tài sản và trang phục của Ngành; đặc biệt là công tác xây dựng đề án, Thông tư đảm bảo kinh phí và cơ sở vật chất cho Ngành giai đoạn 2021-2025; kịp thời xử lý, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị dự toán trong Ngành, báo cáo đột xuất kịp thời phục vụ yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao.

Công tác đấu thầu, mua sắm tập trung đều được thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng tiến độ, chất lượng tốt. Cùng với đó, tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành về công tác quản lý nhà nước đối với tài sản công; giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà, đất, trụ sở làm việc của Ngành.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Cục 3 trong năm 2019. Nhấn mạnh về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí yêu cầu cần xây dựng định mức, thực hiện phân bổ cho các đơn vị dự toán và công khai ngân sách năm 2020 của Ngành; phối hợp với các đơn vị trong Ngành bảo đảm kinh phí thực hiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND; hoàn thiện dự thảo, thống nhất với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 03 đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho ngành KSND giai đoạn 2020-2025”, “Tăng cường năng lực Cơ quan điều tra và Kiểm sát viên VKSND trong hoạt động điều tra”, “Xây dựng định mức chi thường xuyên cho hoạt động đặc thù của ngành KSND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tăng thêm theo quy định mới của pháp luật”; hoàn thiện dự án “Ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015”,...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Kế hoạch – Tài chính, triển khai hiệu quả Phần mềm quản lý tài chính vào công tác phân bổ ngân sách và phần mềm kế toàn để quản lý tài sản và quyết toán ngân sách. Bên cạnh đó, cần xây dựng các biện pháp để sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu công tác; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện có để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang