Cục 2 VKSND tối cao triển khai thí điểm phần mềm Sổ thụ lý điện tử hình sự và khảo sát thực trạng công nghệ thông tin tại tỉnh Yên Bái

24/06/2022 16:09

(kiemsat.vn)
Trong 2 ngày  22-23/6/2022, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao đã tiến hành tập huấn triển khai thí điểm phần mềm Sổ thụ lý điện tử hình sự và khảo sát thực trạng công nghệ thông tin cho công chức VKSND tỉnh Yên Bái.

Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân; tăng cường trách nhiệm trong thực hiện các dự án công nghệ thông tin, bảo đảm đầu tư đồng bộ, hiệu quả, có tính liên thông và ứng dụng cao trong toàn bộ hệ thống VKSND”.

Đại diện Lãnh đạo Cục 2 VKSND tối cao trao đổi về nội dung Hội nghị tập huấn.

Cục 2 VKSND tối cao đã phối hợp với VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức cài đặt, thiết lập cấu hình, phân quyền người sử dụng cho các đơn vị; hướng dẫn sử dụng và cập nhật dữ liệu, khai thác thông tin (in các sổ nghiệp vụ hình sự và báo cáo thống kê); hướng dẫn khai thác và trao đổi thông tin giữa phần mềm Hệ thống thông tin quản lý án hình sự và Sổ nghiệp vụ điện tử hình sự.

Bên cạnh đó, khảo sát thực trạng công nghệ thông tin, bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin; an toàn, an ninh thông tin; hệ thống và các thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến; thực trạng quản lý và sử dụng các phần mềm dùng chung của Ngành.

Cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Yên Bái trao đổi, phản ánh những thuận lợi, vướng mắc trong thực tiễn triển khai Hệ thống thông tin quản lý án hình sự và Sổ nghiệp vụ điện tử hình sự.

Tiếp đó, Cục 2 VKSND tối cao đã làm việc trực tiếp với VKSND huyện Yên Bình lấy một vụ án cụ thể để hướng dẫn trực tiếp triển khai phần mềm sổ thụ lý điện tử hình sự; đồng thời khảo sát thực trạng công nghệ thông tin. Qua đó đã giúp các cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Yên Bình nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện được đúng quy trình, nhập đúng thông tin, kiểm tra và lưu trữ điện tử.

Cũng tại Hội nghị tập huấn, cán bộ, các Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Yên Bái đã trao đổi, phản ánh những thuận lợi, vướng mắc trong thực tiễn triển khai; trên cơ sở đó tổng hợp ý kiến, tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hoặc xây dựng mới các ứng dụng phần mềm để thực hiện thống nhất, phù hợp, hiệu quả hơn trong toàn Ngành...

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang