Chuyện lạ ở Hóc Môn: Không có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu vẫn thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

18/09/2020 15:55

(kiemsat.vn)
Đó là câu chuyện có thật xảy ra tại Ban Quản lý (BQL) Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Hóc Môn trong quá trình mở hồ sơ mời thầu xây dựng tại huyện này trong giai đoạn 2017.

Vừa qua, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật về đấu thầu xây dựng công trình tại BQL Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Hóc Môn và chỉ ra hàng loạt vấn đề vi phạm tại BQL Đầu tư Xây dựng tại địa phương này trong giai đoạn 2017.

Mặc dù chưa có chứng chỉ hành nghề, nhưng các cá nhân thuộc BQL Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Hóc Môn vẫn tham gia thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời thầu, quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, thẩm định báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và các cá nhân thuộc các Công ty tư vấn đấu thầu tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu….

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2013: “Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.”

Kết luận thanh tra còn nêu rõ BQL Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Hóc Môn không thực hiện việc đăng tải thông tin mời thầu trên trang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà giao các công ty tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện là không đúng quy định theo Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định thông tin về đấu thầu: “Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gôm: Thông báo mời thầu... ” và theo Điểm c, Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu: “Bên mời thâu có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 của Luật Đấu thầu trên hệ thông mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu”.

Tại dự án Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Đông Thạnh, mặc dù BQL huyện Hóc Môn không tổ chức đấu thầu và không thanh quyết toán gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị”, nhưng lại lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu có gói thầu trên theo hình thức chỉ định thầu là không phù hợp. Kế hoạch đấu thầu của dự án này do các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Hóc Môn thẩm định và Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Trong khi gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị” không được tính chi phí là có phần trách nhiệm của các phòng ban thuộc huyện và lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn.

Nhiều sai phạm vừa được Thanh tra TP.HCM nêu rõ tại BQL Đầu tư Xây dựng huyện Hóc Môn

Một vi phạm khác mà BQL Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Hóc Môn mắc phải là mời đại diện Văn phòng ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thị trấn Hóc Môn, Ủy ban nhân dân xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý Đô thị tham dự và ký tên vào biên bản mở thầu và biên bản đóng thầu là không phù hợp quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 14 và Điểm c, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ: “Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu”.

Từ những sai phạm trên, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất, kết luận chỉ đạo Giám đốc BQL Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Hóc Môn Môn thực hiện việc đăng tải thông báo mời thầu của các gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định; thực hiện việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án theo đúng quy định pháp luật; thực hiện việc mở thầu, đóng thầu với các thành phần tham dự theo đúng quy định pháp luật; đối với công tác đấu thầu của các dự án thực hiện trong thời gian tới, yêu cầu BQL Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Hóc Môn thực hiện nghiêm việc kiểm soát về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các cá nhân thuộc các Công ty tư vấn đấu thầu tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất theo đúng quy định.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai sót đã nêu tại phần kết luận thanh tra.

Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc những nội dung có liên quan./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang