Chi bộ VKSND huyện Kông Chro nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương

23/05/2023 11:36

(kiemsat.vn)
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt". Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Chi bộ VKSND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, quan trọng Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạng sẽ tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong những năm qua, Chi bộ VKSND huyện Kông Chro đã luôn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Ðảng, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tăng cường kiểm tra, giám sát nhất là giám sát thường xuyên, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ; kết hợp phương thức mỗi cá nhân cam kết tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhờ vào sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ VKSND huyện Kông Chro nhiều năm liền đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chi bộ VKSND huyện Kông Chro được tặng giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Chi bộluôn quan tâm đến đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, chức trách nhiệm vụ được giao và cụ thể hóa đối với từng chức danh tư pháp. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ được giữ vững và tăng cường; tập trung lãnh đạo VKSND huyện Kông Chro làm tốt công tác phối hợp với cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết dứt điểm các khiếu kiện phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân, những vụ việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng", góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Quang cảnh một phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án dân sự.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong đơn vị, thời gian qua, trách nhiệm công tố trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử được VKSND huyện Kông Chro tăng cường; không để xảy ra việc đình chỉ điều tra hay truy tố, xét xử oan, sai không có trường hợp nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện có hiệu quả trong việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự và công bố tài liệu, chứng cử bằng hình ảnh tại phiên tòa, bảo đảm sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa; đồng thời mở rộng việc số hóa hồ sơ đối với vụ án dân sự.

Năm 2022, VKSND huyện Kông Chro vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen “Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2021-2022)” do đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu Quốc hội và Ngành giao đều đạt và vượt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kiểm sát viên VKSND huyện Kông Chro bàn giao cá thể mèo rừng cho Hạt Kiểm lâm Kông Chro.

Ngoài công tác lãnh đạo chính quyền, chi bộ VKSND huyện Kông Chro là một trong những chi bộlãnh đạo tốt các tổ chức chính trị – xã hội; cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia các chương trình văn hóa, thể thao với các đơn vị đóng trên địa bàn nhằm rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ giữa các đơn vị.

Trong thời gian tới, với sự đoàn kết, thống nhất và cố gắng phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, chi bộ VKSND huyện Kông Chro sẽ tiếp tục giữ vững phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang