Cán bộ nữ VKSND tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11

03/03/2020 16:51

(kiemsat.vn)
Xác định công tác cán bộ nữ là nội dung quan trọng trong chiến lược cán bộ, VKSND tỉnh Nghệ An luôn coi công tác cán bộ nữ là giải pháp quan trọng. Khai thác nguồn nhân lực nữ, tạo cơ hội cho phụ nữ cống hiến và trưởng thành, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy tiến trình bình đẳng giới.

Trung tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An

Bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước, của Ngành và các kế hoạch đã ban hành, các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định lấy ý kiến tham gia của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trước khi quyết định các vấn đề về công tác tổ chức đối với cán bộ nữ; thực hiện lồng ghép, đưa các chỉ tiêu Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm. Qua hơn 10 năm tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ và các văn bản có liên quan, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị. Nhờ vậy, công tác cán bộ nữ đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận.

Tính đến tháng 02/2020, đồng chí nữ tại VKSND tỉnh Nghệ An chiếm tỷ lệ 49,4%. Toàn ngành Kiểm sát Nghệ An có 132 công chức nữ trực tiếp làm nghiệp vụ Kiểm sát. Tỷ lệ cán bộ nữ này đã thể hiện sự quan tâm của ngành đối với việc tạo công ăn việc làm cho phụ nữ, giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy Đảng và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tăng dần qua từng nhiệm kỳ. Trong đó, số lượng công chức nữ được quy hoạch giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành kiểm sát Nghệ An giai đoạn 2016-2021 chiếm 40,3%, giai đoạn 2021 – 2026 chiếm 45%.

Gắn với quy hoạch cán bộ, đơn vị đã chủ động tạo điều kiện đưa hàng trăm lượt cán bộ nữ trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, rèn luyện thực tiễn, trong đó, chú trọng đào tạo lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng cán bộ theo chức danh.

Ngoài ra, VKSND tỉnh Nghệ An luôn thực hiện tốt các chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các cán bộ nữ; vận động, khuyến khích chị em hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, không ngừng “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tiếp tục lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”....Đồng thời quan tâm động viên tinh thần đối với cán bộ nữ như: tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 20/10; tạo điều kiện để cán bộ nữ tăng cường rèn luyện sức khỏe và góp phần tăng cường mối đoàn kết trong đơn vị thông qua việc thành lập các câu lạc bộ Yoga, câu lạc bộ Dancing, câu lạc bộ bóng chuyền hơi...

Hình ảnh giao lưu bóng chuyền nữ giữa VKSND tỉnh và VKSND tp.Vinh

Có thể khẳng định, công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng luôn được VKSND tỉnh Nghệ An quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện cho nữ cán bộ phấn đấu và phát triển về mọi mặt. Nhờ đó chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ nữ được nâng lên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2007 đến nay, 188 lượt cán bộ nữ được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 07 nữ công chức được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, hàng trăm lượt cán bộ nữ được tặng Bằng khen trong các đợt thi đua ngắn hạn của Ngành.

Nhiều năm liên tục VKSND tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, được tặng nhiều phần thưởng cao quý, Huân chương lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân... Có được kết quả trên là nhờ vào sự đóng góp không nhỏ từ cán bộ nữ Kiểm sát viên, giúp lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành Kiểm sát nhân dân.

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, tập thể Lãnh đạo đơn vị và sự nỗ lực học tập, công tác, tin rằng trong thời gian tới, đội ngũ nữ cán bộ sẽ không ngừng phát triển, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của toàn ngành Kiểm sát nhân dân và đội ngũ cán bộ nữ cả nước./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang