Bến Tre: Sai phạm về tài chính đất đai hơn 24 tỷ đồng

13/04/2021 16:52

(kiemsat.vn)
Những vi phạm về tài chính đất đai tại tỉnh Bến Tre (giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2018) được nêu rõ tại Kết luận thanh tra số 54/TB-TTCP vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 02/4/2021.

Trường Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế Abi là công trình được giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất

Bản kết luận thanh tra thể hiện: Qua thanh tra 20 dự án trên tổng số 134 dự án triển khai trong thời kỳ thanh tra đã phát hiện 14 dự án có những sai phạm trong lĩnh vực tài chính đất đai. Cụ thể:

- UBND tỉnh Bến Tre cho phép thu hồi đất không đúng quy định tại điểm d khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013, dẫn đến cơ quan Thuế cho phép khấu trừ chi phí đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa đúng quy định pháp luật, cần phải thu hồi về cho ngân sách nhà nước số tiền 3.584.872.744 đồng; quy định sai vị trí đất thuộc khu vực đô thị trên Bảng giá đất 05 năm, cần phải rà soát xác định lại vị trí thửa đất cho đúng quy định của pháp luật để xác định lại nghĩa vụ tài chính đất đai, tránh thất thoát ngân sách nhà nước;

- UBND tỉnh Bến Tre giao, cho thuê đất do Nhà nước trực tiếp quản lý không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công để thực hiện Dự án Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế Abi tại TP. Bến Tre và cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng chợ Thành Đô để thực hiện dự án đầu tư tại chợ Ba Vát, huyện Mỏ Cày Bắc; vi phạm điểm b khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013; dẫn đến tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê đất được hưởng lợi từ việc được miễn tiền thuê đất, cần phải thu hồi số tiền về cho ngân sách nhà nước số tiền: 7.854.453.400 đồng;

Một công trình khác được giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất là Chợ Ba Vát, huyện Mỏ Cày Bắc

- Cục trưởng Cục Thuế cho phép miễn tiền thuê đất sai quy định với số tiền 11.716.713.409 đồng;

- Sở TN&MT buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai, dẫn đến Công ty Cổ phần đầu tư và Khai thác Biển Đông (được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện Dự án nuôi nghêu thịt thương phẩm và được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê) góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê, bản chất là cho thuê lại quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, trái với Điều 175 Luật Đất đai năm 2013, dẫn tới Công ty Cổ phần đầu tư và Khai thác Biển Đông thu lợi trái quy định, phải thu hồi về cho ngân sách nhà nước số tiền 1.620.000.000đ;

- Sở TN&MT thiếu kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, dẫn đến một số chủ đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai (như cho thuê lại quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích...) nhưng không được phát hiện và xử lý kịp thời;

Tổng số tiền sai phạm về tài chính đất đai cần thu hồi về cho ngân sách nhà nước là: 24.776.039.553 đồng (Hai mươi bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm ba mươi chín ngàn, năm trăm năm mươi ba đồng).

Để xảy ra các vi phạm, thiếu sót nêu trên, Chủ tịch UBND Tỉnh (thời kỳ 2015-2018) chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành chung; Cục trưởng Cục Thuế và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thời kỳ 2015-2018 chịu trách nhiệm chính đối với các vi phạm, thiếu sót đã nêu trên.

Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin về những nội dung này trong các kỳ tiếp theo!

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang