Báo Bảo vệ pháp luật đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

12/01/2023 23:25

(kiemsat.vn)
Ngày 12/01/2023, Báo Bảo vệ pháp luật đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm 2022, Báo Bảo vệ pháp luật thực hiện tốt các quy định pháp luật, các quy chế, quy định của ngành Kiểm sát, đồng thời thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin – Truyền thông. Các nhiệm vụ chính trị được giao đã hoàn thành tốt, vượt chỉ tiêu được giao, thực hiện xuất sắc đồng bộ các khâu công tác: các tin, bài, video clip trên báo in, báo điện tử vượt 12% so với kế hoạch đề ra; sản xuất Chương trình Truyền hình kiểm sát tăng 23% so với chỉ tiêu VKSND tối cao giao (52 chương trình/năm). Nội dung tuyên truyền đã nêu bật được vị trí, vai trò của Viện kiểm sát các cấp, hình ảnh người cán bộ Kiểm sát tận tụy, gần dân, có bản lĩnh. Đặc biệt, đã xây dựng Thể lệ và tổ chức thành công Cuộc thi “Nét đẹp công chức ngành Kiểm sát” tạo được sự hưởng ứng, lan tỏa rất tích cực trong và ngoài Ngành; tổ chức thành công, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân, tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe và cũng là dịp gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cấp các chuyên trang, chuyên mục và phần mềm xuất bản tin, bài và giao diện mới báo điện tử Bảo vệ pháp luật. Tập trung tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của VKSND, nhất là chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND trên báo in, báo điện tử và truyền hình Kiểm sát nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền trên chuyên mục “Viện kiểm sát kháng nghị, kiến nghị”, “Công tố - Kiểm sát tư pháp”, “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”… trên báo in, báo điện tử Bảo vệ pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Văn phòng đại diện Báo Bảo vệ pháp luật; nâng cao hiệu quả làm việc của các đơn vị cấp Phòng, Văn phòng đại diện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đoàn kết, đạt hiệu quả cao trong năm 2022 của Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí cũng nhấn mạnh công tác xây dựng Ngành được lãnh đạo rất quan tâm, yêu cầu Báo Bảo vệ pháp luật xác định nhiệm vụ trọng tâm là công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh cán bộ ngành Kiểm sát.

Năm 2023, Báo Bảo vệ pháp luật tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; tổ chức thực hiện tốt tuyên truyền theo Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2023 và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông. Lãnh đạo Báo Bảo vệ pháp luật đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công tác của đơn vị; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương trong công tác, đạo đức và lối sống. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra; thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua Chính phủ cho Báo Bảo vệ pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Phòng Trị sự - Hành chính, Báo Bảo vệ pháp luật.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang