Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất nhiều nội dung quan trọng

16/05/2022 08:30

(kiemsat.vn)
Ngày 15/5, tại tỉnh Thanh Hoá, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để thảo luận, thống nhất nhiều nội dung quan trọng đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, điều hành Hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, trong những ngày cuối cùng của năm 2021 vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự giúp đỡ hết sức có hiệu quả của các Ban Trung ương Đảng, của Bộ Nội vụ và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao của Ban Lãnh đạo Hội khoá X, của đại biểu các cấp Hội Nhà báo trong cả nước, trong đó có các Uỷ viên Ban Chấp hành khoá XI đã khắc phục mọi khó khăn góp phần quan trọng giúp Đại hội XI thành công tốt đẹp.

“Sau hai năm 2020 - 2021, nhiều hoạt động quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam bị ngưng trệ, gián đoạn do đại dịch COVID-19; hôm nay, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá và sự đồng hành, phát huy tinh thần trách nhiệm của các Uỷ viên Ban Chấp hành và đại biểu từ các cấp Hội Nhà báo trong cả nước, chúng ta tổ chức các cuộc họp, hội nghị đầu nhiệm kỳ để thống nhất, quyết định nhiều nội dung quan trọng có tính quyết định cho cả nhiệm kỳ phía trước”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho Hội nghị Ban Chấp hành kỳ này là: Đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI; kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác Hội nêu trong Nghị quyết; thảo luận, thống nhất đối với chủ trương của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và định hướng nhiệm vụ công tác cho cả nhiệm kỳ…

Các đại biểu dự Hội nghị. 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã báo cáo về kết quả công tác của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó có việc phân công nhiệm vụ đối với Thường trực và Ban Thường vụ; kết quả Hội Báo toàn quốc 2022; Giải báo chí Quốc gia; hỗ trợ báo chí chất lượng cao; kiện toàn nhân sự chủ chốt Cơ quan Trung ương Hội; sửa đổi các quy chế; định hướng nội dung và dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành vào cuối tháng 11 năm 2022 hoặc tháng 12/2022...

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời thảo luận sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm một số vấn đề quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành thời gian tới.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định: Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, lãnh đạo Hội sẽ chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội kịp thời điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh các báo cáo và phương án nhân sự theo quy định.

Theo kế hoạch, ngày 16/5, cũng tại Thanh Hoá, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang