Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

11/01/2018 13:03

(kiemsat.vn)
Trong 02 ngày 09 - 10/01, VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2017 và triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại diện lãnh đạo một số Vụ và đơn vị trực thuộc VKSNDTC; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan tư pháp của tỉnh; tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Kiểm sát viên trung cấp VKSND tỉnh Quảng Ninh tham dự Hội nghị. 

Theo báo cáo tổng kết năm 2017 do đồng chí Lương Phúc Sơn – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh trình bày, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và hoàn thành tốt kế hoạch công tác đề ra: Qua hoạt động tư pháp đã ban hành được nhiều kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa; đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và đặc biệt, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; phát huy có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất...

Để làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, các ý kiến tham luận tại Hội nghị của các VKS cấp huyện và Phòng nghiệp vụ thuộc VKS tỉnh đã phân tích làm rõ những vấn đề còn tồn tại ở các khâu công tác; đồng thời thảo luận, đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2018. Trên cơ sở kết quả thảo luận, lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch công tác năm 2018, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị.

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, VKSND tỉnh Quảng Ninh xác định: “Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính, dân sự và tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra” là những khâu công tác đột phá năm 2018 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Đức Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương thành tích mà ngành Kiểm sát Quảng Ninh đã đạt được trong năm 2017;  đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Ninh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2018. Các đồng chí cũng bày tỏ niềm tin, với những thành tích mà ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong những năm qua, cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo và sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, ngành Kiểm sát Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong năm 2018; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, VKSND tỉnh Quảng Ninh vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đây là năm thứ 10 liên tục ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Ninh được tặng phần thưởng cao quý này; 4 đơn vị được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối của Ngành. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Cờ thi đua của tỉnh cho 1 đơn vị VKS cấp huyện và 5 Bằng khen cho 3 VKS cấp huyện và 2 Phòng nghiệp vụ.

Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh

Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua Ngành cho các tập thể 

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Cờ thi đua của tỉnh cho các đơn vị

Minh Hảo
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang