Ông Trương Gia Bình làm Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

09/10/2017 09:39

(kiemsat.vn)
Việc thành lập Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân cũng thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa tinh thần Nghị quyết TƯ 5 về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống; góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân cũng như nâng cao vai trò, vị thế của khối doanh nghiệp này trong nền kinh tế Việt Nam.

Ông Trương Gia Bình làm Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân Ông Trương Gia Bình vừa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

(nguồn internet)

Ngày 03/10/2017, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã ký Quyết định số 842/QĐ-HĐTV thành lập Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và Quyết định số 843/QĐ-HĐTV ban hành danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trương Gia Bình làm Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính làm Trưởng ban; Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN, Diễn đàn Kinh tế thế giới làm Phó Trưởng Ban.

Nhiệm vụ của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân là chủ trì nghiên cứu và tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với các mục tiêu kinh tế quốc gia; chủ động thiết lập bộ máy giúp việc, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao…

Ông Trương Gia Bình làm Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

* Quyết định số 843/QĐ-HĐTV ban hành danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam Trương Gia Bình làm Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Các thành viên gồm: Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương Mai Hữu Tín; Chủ tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận Nguyễn Hoàng Anh; thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch Trần Trọng Kiên; thành viên Ban cố vấn Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam Vũ Văn Tiền; Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN, Diễn đàn Kinh tế thế giới Don Di Lam.

Anh Minh
(giới thiệu)

Xem các tin có liên quan >>>>>

Điều đặc biệt về 15 thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Thủ tướng: Chưa đề cập việc tăng các loại thuế, phí

Chính phủ áp chuẩn OECD để bãi bỏ giấy phép con

Điều đặc biệt về 15 thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

15 thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đều là những chuyên gia uy tín, trong đó một số người đang công tác, giảng dạy tại các trường đại học nước ngoài.

Kết hợp kinh tế với quốc phòng – Nhiệm vụ chiến lược lâu dài: Chủ trương lớn vẫn nguyên giá trị

Vệt bài "Kết hợp kinh tế với quốc phòng-Nhiệm vụ chiến lược lâu dài" của Báo Quân đội nhân dân tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đồng tình, phản hồi sâu sắc của bạn đọc. Các ý kiến đều khẳng định: Đây không chỉ là chức năng, nhiệm vụ truyền thống của quân đội mà còn là chủ trương chiến lược, lâu dài, mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như quan điểm xây dựng nền quốc phòng tự vệ của Đảng, Nhà nước ta. Ngay cả trong bối cảnh tương lai, khi đất nước phát triển mạnh mẽ hơn, thì chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng vẫn là đòi hỏi tất yếu.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang