Kế hoạch tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND 

Ngày đăng : 11:05, 06/06/2018

(Kiemsat.vn) - Tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND phải bảo đảm chi tiết, cụ thể, khách quan; các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ đề ra phải sát thực, phù hợp với điều kiện của Ngành.

Ngày 01/6, VKSND tối cao ban hành Công văn số 67/KH-VKSTC về việc xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân (2007-2017).

VKSND TP. Hải Phòng đứng đầu ngành KSND về ứng dụng công nghệ thông tin 

Theo đó, nhằm đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, VKSND tối cao yêu cầu:

- VKSND cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 2 cấp;

- VKSQS Trung ương; các VKSND cấp cao; Báo Bảo vệ pháp luật; Tạp chí Kiểm sát; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh làm báo cáo tổng kết;

- Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng báo cáo việc đầu tư công nghệ thông tin do đơn vị mình thực hiện;

Sau đó, các đơn vị gửi báo cáo tổng kết (theo mẫu đính kèm) về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trước ngày 20/7/2018 (gửi kèm bản mềm theo địa chỉ thư điện tử: vp_c2@vks.gov.vn).

Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin hoàn thành báo cáo tổng kết toàn Ngành trình lãnh đạo VKSND tối cao trong tháng 8/2018. 

Dự kiến Hội nghị tổng kết toàn Ngành tổ chức vào Quí IV/2018.

Xem thêm>>>

Hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hội thảo “Bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội trong hoạt động tố tụng hình sự"

Phạm Hằng