Năm 2017: Chú trọng kiểm sát thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ

11/01/2017 01:52

(kiemsat.vn)
Đây là một trong những chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 2017 của Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), ngày 10/01/2017.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2016, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án được nâng lên rõ rệt, VKS các cấp đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động tạm giữ, tạm giam nhất là vi phạm trong quá hạn tạm giữ và thi hành án hình sự; đã áp dụng các biện pháp kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu các cơ quan, người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khắc phục, sửa chữa vi phạm.

Cụ thể, Vụ 8 đã hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm sát trực tiếp; kiểm tra hướng dẫn địa phương; thông báo rút kinh nghiệm; trả lời thỉnh thị và hoàn thành vượt chỉ tiêu 01 cuộc kiểm sát đột xuất. Công tác kiểm sát đặc xá hoàn thành có chất lượng và hoàn thành tốt công tác tham mưu, công tác xây dựng pháp luật và công tác xây dựng Ngành. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Tổng cục VIII, Bộ Công an và Ủy ban TWMT Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam  và thi hành án hình sự.

Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể ghi nhận kết quả công tác của Vụ 8 đạt được trong năm 2016. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2017, ngoài việc thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra, đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ 8 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường kiểm sát đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong công tác quản lý và thực hiện các chế độ đối với phạm nhân; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với Viện kiểm sát cấp dưới thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đặc biệt chú trọng kiểm sát thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ; tổng hợp những vi phạm phổ biến, kéo dài trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để tham mưu lãnh đạo VKSNDTC kiến nghị cơ quan hữu quan xem xét, khắc phục, xử lý vi phạm. Ngoài ra, tăng cường phối hợp và chỉ đạo cấp dưới phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đảm bảo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa hai ngành và phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự./.

Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao cờ thi đua của Ngành cho đơn vị
Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao cờ thi đua của Ngành cho đơn vị

Ngân Hà

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang