Tiền Giang: Kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Ngày đăng : 13:30, 18/10/2018

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố để không làm oan người vô tội và chống bỏ lọt tội phạm. Do vậy, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, VKSND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tin báo với những kết quả đạt được đáng được khích lệ như: 

Trực tiếp kiểm sát Đồn Biên phòng Tân Thành và Kiểng Phước đóng trên địa bàn huyện Gò Công Đông; trực tiếp kiểm sát Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Đông (02 cuộc); phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện rà soát công tác tiếp nhận nguồn tin về tội phạm ở 13 đơn vị Công an các xã, thị trấn Vàm Láng, thị trấn Tân Hòa và Đồn Công an Vàm Láng; thông  qua các cuộc trực tiếp kiểm sát đã ban hành 04 kết luận kèm theo kiến nghị; ban hành 02 kiến nghị tổng hợp đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Đông và tất cả kiến nghị Viện kiểm sát đã được ban ngành chấp nhận, tiếp thu, thực hiện.

Tỷ lệ giải quyết tin báo từ 6 tháng đầu năm 2018 đạt 80/89 tin báo đạt 89.89%, 07 tháng năm 2018 đạt 87/115 tin báo đạt 75.65%, 08 tháng năm 2018 đạt 107/130 tin báo đạt 82.30%, 09 tháng năm 2018 đạt 126/142 tin báo đạt 88.73%, 10 tháng năm 2018 đạt 136/154 tin báo đạt 88.31%và đến thời điểm hiện nay tỷ lệ giải quyết 145/157 tin báo là 92,36% và đơn vị phấn đấu đạt trên 95% cho kế hoạch cả năm. Trong quá trình giải quyết tin báo đơn vị không có tin báo giải quyết quá hạn.

Qua thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, lãnh đạo đơn vị phải xây dựng kế hoạch, định hướng thực hiện công tác ngay từ đầu, vạch ra thời gian thực hiện công tác trong từng thời điểm cụ thể; phân công Kiểm sát viên kiểm sát tin báo dựa trên năng lực, sở trường công tác để giải quyết từng tin báo kể từ khi tiếp nhận.

Thứ hai, tinh thần trách nhiệm của từng Kiểm sát viên được phân công phải kịp thời đề ra yêu cầu xác minh cụ thể đối với từng vụ việc; chủ động phối hợp Điều tra viên giải quyết từng tin báo. Khi có khó khăn trong quá trình giải quyết tin báo, Kiểm sát viên phối hợp Điều tra viên cùng tiến hành lấy lời khai, xác minh hoặc trực tiếp lấy lời khai; vẫn còn khó khăn, vướng mắc, Kiểm sát viên và Điều tra viên báo cáo lãnh đạo hai ngành cho ý kiến giải quyết. 

Thứ ba, phát huy dân chủ trong quá trình giải quyết tin báo bằng việc thông qua các cuộc họp báo cáo án hằng tuần. Trước tiên, Kiểm sát viên được phân công phát biểu quan điểm của mình về quá trình giải quyết từng tin báo cụ thể; sau đó, tập thể Kiểm sát viên trong bộ phận cho ý kiến và lãnh đạo hướng dẫn và chỉ đạo đường lối, cách thức giải quyết.

Thứ tư, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên được phân công trong quá trình giải quyết tin báo; sự phối hợp chỉ đạo thực hiện sâu sát của lãnh đạo liên ngành đối với từng vụ, việc cụ thể.

Thứ năm, Kiểm sát viên không ngừng tìm hiểu, học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn để có đề xuất chính xác, kịp thời đảm bảo việc giải quyết tin báo có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Thứ sáu, sự hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ của phòng chuyên môn VKSND tỉnh Tiền Giang trong công tác giải quyết tin báo.

Mai Hùng Nhân

VKSND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Xem thêm >>>

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Kinh nghiệm ứng dụng excel để theo dõi thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; điều tra, truy tố

Kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ án “giết người” không quả tang