VKSND tối cao giao ban công tác Quí I/2018

Ngày đăng : 11:04, 06/04/2018

(Kiemsat.vn) - Cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu đặt ra; lấy hiệu quả, chất lượng công việc làm thước đo để đánh giá  cán bộ là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Ban Cán sự, Viện trưởng VKSNDTC tại Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2018, ngày 05/4/2018.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng Viện trưởng các VKSND cấp cao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSNDTC phát  biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Qúy I năm 2018 của VKSND tối cao, VKSND cấp cao. Theo đó, trong Quý I, các đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình, hướng dẫn công tác và triển khai thực hiện; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiểu chuyển biến tích cực; đặc biệt đã tập trung giải quyết tốt nhiều vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; chú trọng công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị. 

Công tác xây dựng Ngành được quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: Đổi mới và đề ra nhiều biện pháp cụ thể trong công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ; đã ban hành một số thông tư, quy chế nghiệp vụ; chú trọng hơn đến công tác tập huấn nghiệp vụ thực thi các nhiệm vụ mới theo quy định của luật...

VKSND cấp cao có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; chất lượng kháng nghị đảm bảo yêu cầu; ban hành kiến nghị và thông báo rút kinh nghiệm; quan tâm ứng dụng CNTT; duy trì mối quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan và VKSND cấp dưới.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSNDTC khẳng định, trong Quý I các đơn vị thuộc VKSNDTC, các VKSND cấp cao về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả tích cực. Điểm lại những kết quả đã đạt được và đề cập đến những hạn chế, thiếu sót trong Quý I năm 2018, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí đặc biệt quan tâm đến  việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Vì vậy, thời gian tới, cần tập trung xây dựng Nghị quyết về đánh giá chất lượng cán bộ, qua đó củng cố cũng như sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực hiện đang có của ngành KSND; mặt khác, tăng cường triển khai kế hoạch tập huấn các đạo luật mới trên tinh thần nắm chắc và nắm đầy đủ các đạo luật nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra; lấy hiệu quả, chất lượng công việc làm thước đo để đánh giá  cán bộ.

Các đại biểu tham dự hội

Đối với việc thi tuyển Kiểm sát viên, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng nhấn mạnh cần xây dựng các bộ đề thi theo một quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng thi tuyển KSV được đảm bảo và công khai.

Bên cạnh đó, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đặc biệt lưu ý đối với các đơn vị trực tham gia việc hỏi cung, khám nghiệm hiện trường...  cần trang bị đầy đủ các phương tiện ghi âm, ghi hình để nâng cao hiệu quả chất lượng công việc; tăng cường hướng dẫn, trả lời thỉnh thị; rà soát và điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

 

Xem thêm>>>

Bản tin Kiểm sát ngày 29/3/2018

VKSND tối cao: Giao ban công tác quý IV/2017
 

Ngân Hà