Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

31/12/2019 20:41

(kiemsat.vn)
Ngày 31/12, tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, Vụ 14 đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị được giao theo đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, hiệu quả.

Công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành pháp luật thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, bảo đảm tiến độ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và nhiều dự án Luật khác; chủ trì tổng kết và xây dựng các Báo cáo sơ kết, tổng kết triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật trong ngành KSND; tiếp tục phối hợp xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định của Ngành, bảo đảm triển khai thi hành hiệu quả các đạo luật về tư pháp trong Ngành, hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị, rút kinh nghiệm về áp dụng pháp luật dưới nhiều hình thức như ban hành văn bản, phát hành sách tham khảo, tổ chức hội nghị, hội thảo về nghiệp vụ, kiểm tra, khảo sát. Các văn bản về trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc do đơn vị thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng các quy định của pháp luật.

Những kết quả công tác đạt được đã tác động tích cực, kịp thời trong việc góp phần giúp Lãnh đạo VKSND tối cao thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của VKSND trong năm 2019; định hướng, xây dựng Chiến lược phát triển ngành KSND; tăng cường hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị

 Năm 2020, Vụ 14 quán triệt sâu sắc phương châm công tác năm 2020 của toàn Ngành “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”. Toàn đơn vị tiếp tục phấn đấu, phát huy sáng kiến, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ và các nhiệm vụ trọng tâm công tác của đơn vị được giao tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về Công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2020, Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 về Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao năm 2020; xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh; quyết tâm giữ vững “Cờ thi đua của Chính phủ” và các danh hiệu thi đua khác.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao những thành tích mà Vụ 14 đã phấn đấu và đạt được trong năm vừa qua. Trong năm 2020 sắp tới, đồng chí Viện trưởng mong rằng Vụ 14 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp trước đó và khắc phục những khó khăn, hạn chế để nâng cao chất lượng công tác hơn nữa. Theo đó, Vụ 14 cần tiếp tục tăng cường gắn nghiêm cứu lý luận với thực tiễn công tác nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của các cấp Viện kiểm sát; Tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp dưới và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Với những thành tích nổi bật trong năm vừa qua, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã nhận được Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ dẫn đầu khối cho đơn vị  trực thuộc.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn trao các danh hiệu thi đua và chụp ảnh lưu niệm với tập thể Vụ 14:

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang