Vụ 7 – VKSND tối cao phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020

10/01/2020 16:56

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 10/1, tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) tập trung đề ra và triển khai thực hiện nhiều giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; tập thể cán bộ, công chức trong đơn vị đoàn kết, phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo quy định của Quốc hội và của Ngành, hoàn thành tốt nội dung công tác đột phá.

Số lượng kháng nghị giám đốc thẩm năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018 (tăng 13 kháng nghị) và nhiều hơn kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (9 kháng nghị); tỷ lệ có kháng nghị giám đốc thẩm của Viện kiểm sát được Tòa án xét xử chấp nhận đạt 75% (cao hơn 5% so với chỉ tiêu của Quốc hội); tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên số đơn Viện kiểm sát đã có hồ sơ xem xét giải quyết đạt tỷ lệ 92,4 % (vượt 22,4% so với chỉ tiêu của Ngành, tăng 7,6% so với cùng kỳ).

Công tác theo dõi, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, như ban hành 02 hướng dẫn quản lý công tác trong Ngành; 09 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (vượt 05 thông báo so với chỉ tiêu, tăng 03 thông báo so với năm 2018); trả lời đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng 100% thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp dưới (38 văn bản, tăng 15 văn bản so với năm 2018).

Trong năm 2020, Vụ 7 tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tư pháp, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Chỉ tiêu xử lý, giải quyết 100% đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; 100% ý kiến của VKSND tối cao về quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và việc giải quyết vụ án bảo đảm thuyết phục, có căn cứ, đúng pháp luật; giải quyết đạt từ 90% số án thụ lý, không để lọt đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong các vụ án tử hình; không để bị án tử hình có đơn xin ân giảm nhưng bị kéo dài có trách nhiệm tham mưu của đơn vị.

Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng trách nhiệm, thực chất, hiệu quả; duy trì nghiêm chế độ giao ban trong đơn vị; phân công giải quyết đơn, giải quyết án theo vụ việc kết hợp quản lý theo phòng và Lãnh đạo Vụ phụ trách, bảo đảm cân đối về số lượng, nâng chất lượng nghiên cứu của Kiểm sát viên.

Đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 7 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 7 biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn đơn vị trong năm vừa qua. Năm 2019, Vụ 7 đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, chất lượng công tác được nâng cao. Đồng chí mong rằng, với những kết quả tích cực đã đạt được, Vụ 7 cần tiếp tục kế thừa và phát huy trong năm tới để hoàn thành tốt những chỉ tiêu công tác năm 2020.

Đơn vị cần thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó lưu ý 4 chỉ tiêu mới được nêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội. Tập trung giải quyết các vụ án tồn đọng của năm 2019 chuyển sang, tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉnh đốn lề lối làm việc theo hướng thực chất và hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành hữu quan và VKSND các cấp để tham mưu cho lãnh đạo Viện chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của đơn vị và của Ngành.

Hội nghị cũng tiến hành trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân thuộc Vụ 7 đạt thành tích trong năm 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang