VKSND TP. Hải Phòng đứng đầu ngành KSND về ứng dụng công nghệ thông tin

26/12/2017 02:55

(kiemsat.vn)
–Theo công văn số 5233/VKSTC-C2 ngày 19/12/2017 của VKSNDTC về xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các VKS địa phương năm 2017, VKSND TP. Hải Phòng đã dẫn đầu danh sách với 992 điểm.

Ngày 15/11/2017, VKSND tối cao đã có Công văn số 4644/VKSTC-C2 gửi VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của đơn vị mình. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã kiểm tra, tổng hợp và xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của các Viện kiểm sát địa phương.

VKSND TP. Hải Phòng đứng đầu ngành KSND về ứng dụng công nghệ thông tin với 992 điểm

Theo đó, thứ hạng 10 đơn vị có chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin cao bao gồm VKSND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, An Giang, Kiên Giang, Yên Bái, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Định, Tiền Giang, Quảng Ngãi và đơn vị có điểm ứng dụng CNTT thấp nhất là Bắc Kạn.

Đơn vị nào có khiếu nại về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình, đề nghị liên hệ với Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (số điện thoại 04.38255058/406; thư điện tử: vp c2@vks.gov.vn) để được giải đáp.

Ngân Hà

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang