VKSND tỉnh Tiền Giang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

20/03/2020 10:36

(kiemsat.vn)
Đeo khẩu trang, rửa tay và đo thân nhiệt khi vào cơ quan là những biện pháp mà VKSND tỉnh Tiền Giang thực hiện để phòng, chống dịch Covid-19.

Công chức, người lao động VKSND tỉnh Tiền Giang thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cơ quan

Để góp phần phòng, chống dịch Covid-19, Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tất cả công chức, người lao động và khách đến cơ quan liên hệ công tác hoặc công dân đến khiếu nại, tố cáo trước khi vào cơ quan phải thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay và đo thân nhiệt tại bảo vệ. Bảo vệ cơ quan kịp thời báo cáo Viện trưởng, Chánh Văn phòng những trường hợp có những biểu hiện sốt (trên 37℃), ho...để có biện pháp xử lý.

Việc đo thân nhiệt được lập danh sách, cập nhật đầy đủ thông tin vào máy tính và truyền trực tiếp đến lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra theo dõi thường xuyên, trường hợp người được đo có thân nhiệt trên 37℃ phải có ý kiến của lãnh đạo Viện mới được vào trụ sở cơ quan.

Công chức, người lao động VKSND tỉnh Tiền Giang rửa tay diệt khuẩn trước khi ra vào cơ quan

Công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phải thực hiện việc đeo khẩu trang cá nhân trong suốt thời gian làm việc tại đơn vị, đặc biệt là cán bộ tiếp công dân phải thực hiện việc đeo khẩu trang cá nhân và yêu cầu công dân phải đeo khẩu trang trong quá trình tiếp công dân.


Đồng chí Chánh văn phòng đang theo dõi việc kiểm tra thân nhiệt của Công chức, người lao động

Văn phòng tổng hợp có phương án, kịp thời phun thuốc khử trùng ở những vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao như tay nắm cửa ra vào phòng làm việc, phòng họp, nhà vệ sinh cơ quan. Nhân viên lái xe thường xuyên vệ sinh phòng dịch để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh khi xe ra, vào trụ sở cơ quan và chỉ phục vụ đi công tác theo kế hoạch, đúng thành phần và địa điểm.

Thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch tại nơi làm việc, VKSND tỉnh đã trang bị cho mỗi công chức, người lao động 01 hộp khẩu trang y tế (50 cái) để đeo trong thời gian làm việc, tiếp xúc với người khác; tại cổng bảo vệ, bàn trực ban bố trí chai dung dịch rửa tay y tế để mọi người rửa tay sát khuẩn; tạm dừng các cuộc họp giao ban...

Công đoàn VKS tỉnh Tiền Giang phát khẩu trang cho công chức, người lao động

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang yêu cầu trưởng các đơn vị cấp phòng, Viện trưởng VKSND cấp huyện thường xuyên rà soát, kiểm tra các trường hợp công chức, người lao động và người thân trong gia đình đã di chuyển qua vùng dịch, tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với nguồn dịch, kịp thời báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang (qua Văn phòng tổng hợp) để báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ý kiến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kịp thời phát hiện vi phạm để chấn chỉnh, xử lý.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang