VKSND tỉnh Hà Tĩnh: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10 BCHTW Đảng (khóa XII)

15/06/2019 09:08

(kiemsat.vn)
Ngày 14/6/2019, Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Đảng bộ thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Nghị quyết số 35 – NQ TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khoá XII) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn; đẩy mạnh các phong trào thi đua; đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được đề ra trong năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020; cùng với nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị, Đảng bộ chuẩn bị thật tốt nội dung Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang