VKSND tỉnh Bến Tre thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

29/07/2019 17:50

(kiemsat.vn)
Ngày 29/7/2019 Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân do đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Trưởng ban thường trực, Tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, đánh giá công tác tuyên truyền và thực hiện Giải Búa liềm vàng tại VKSND tỉnh Bến Tre

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Bùi Văn Đằng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ đã tiếp và làm việc cùng đoàn.

Tổng Biên tập TCKS Nguyễn Như Hùng phát biểu

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bến Tre Bùi Văn Đằng phát biểu

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 16/11/2012 Viện trưởng VKSND tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định 369 về thành lập Tổ công tác tuyên truyền, làm cơ sở cho việc hình thành Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền hiện nay của tỉnh do một đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách.

Thành viên đoàn công tác

Sau quá trình thử nghiệm, ngày 25/02/2014 đơn vị đã chính thức đưa trang tin điện tử vào hoạt động và để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, VKSND tỉnh Bến Tre tiến hành thành lập Ban biên tập Trang tin điện tử, từng bước kiện toàn quy chế hoạt động, bộ máy tổ chức của Ban, giúp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Kiểm sát. Hàng năm đơn vị đều xây dựng chương trình, kế hoạch trọng tâm công tác tuyên tuyền của năm để đảm bảo công tác tuyên truyền được tiến hành kịp thời và đầy đủ.

Đại diện VKSND tỉnh Bến Tre tại buổi làm việc

Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), ngay từ đầu năm VKSND tỉnh ban hành nhiều văn bản để xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, từ đó tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện trên thực tế. Theo kế hoạch, mỗi VKSND các huyện - thành phố và các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh sẽ lựa chọn ít nhất 01 tác phẩm tiêu biểu gởi cho Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền trước ngày 10/9/2019 để tổng hợp và lựa chọn các tác phẩm gởi tham dự giải.

Các thành viên tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Bến Tre

Qua trao đổi tại buổi làm việc cùng đoàn khảo sát, đại diện VKSND tỉnh Bến Tre cũng cho biết hiện nay hoạt động tuyên truyền đơn vị còn gặp một số khó khăn tồn tại:cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền tại đơn vị chủ yếu kiêm nhiệm và chưa được đào tạo bài bản về chuyên môn; kinh phí hoạt động còn thiếu, trang thiết bị phương tiện chưa được trang bị đầy đủ phần nào hạn chế hiệu quả hoạt động này của đơn vị...

Đồng chí Nguyễn Công Minh - thư ký Ban chỉ đạo phát biểu

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo VKSND tỉnh Bến Tre xác định sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc đến từng đơn vị trong toàn ngành về ý nghĩa, vai trò của công tác tuyên truyền bên cạnh hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ phụ trách hoạt động tuyên truyền; đầu tư trang thiết bị, kinh phí hoạt động; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trang tin điện tử; tăng cường triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, KSV đơn vị bằng nhiều hình thức, trong đó gắn công tác tuyên truyền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, giúp người dân hiểu biết pháp luật và nâng cao vị thế vai trò của ngành Kiểm sát nói chung.

Thành viên tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Bến Tre phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSNDTC, Tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát Nguyễn Như Hùng đánh giá cao những kết quả được trong hoạt động tuyên truyền của VKSND tỉnh Bến Tre thời gian qua, đặt biệt là việc tổ chức thực hiện chỉ thị 05 về công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân khi sớm ban hành quy chế, kế hoạch cũng như đưa vào hoạt động trang tin điện tử và thành lập tổ tuyên truyền tại đơn vị, từ đó giúp công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát tỉnh nhà bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan.

Đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát cũng lưu ý để đảm bảo hiệu quả hoạt động tuyên truyền, đơn vị cần tiến hành đồng bộ các giải pháp: cán bộ phụ trách tuyên truyền tham mưu và lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện định hướng tuyên truyền theo từng giai đoạn cụ thể; bố trí cán bộ có chuyên môn biên tập bài và biên tập kỷ thuật tập trung triển khai thực hiện theo định hướng đã xây dựng; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động tuyên truyền và rút ra bài học kinh nghiệm nếu có…

Thành viên tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Bến Tre phát biểu

Về phương thức tuyên truyền trong thời gian sắp tới, đồng chí Nguyễn Như Hùng đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát tỉnh Bến Tre cần mở rộng với nhiều hình thức đa dạng hơn nữa. Theo đó bên cạnh hình thức viết tin, bài về hoạt động của ngành có thể lồng ghép các mô hình như tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật; tuyên truyền về các phong trào thi đua như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, từ đó xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi với và cải cách tư pháp; chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các hoạt động nghiệp vụ nhằm phổ biến pháp luật đến người dân; xây dựng các gương điển hình tiên tiến…

Cùng ngày đoàn công tác đã tiến hành khảo sát về nội dung và kỹ thuật vận hành trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Bến Tre, phân tích những mặt mạnh cũng như đóng góp một số điểm cần chỉnh sửa nhằm duy trì trang thông tin điện tử của đơn vị được hoạt động liên tục, hiệu quả và an toàn./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang