Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đón nhận Cờ thi đua Chính phủ và ký Giao ước thi đua năm 2017

18/01/2017 04:24

Ngày 17/01/2017, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND tối cao 

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Cục Kế hoạch – Tài chính và toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị.

Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND tối cao
trao các danh hiệu thi đua tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết năm 2016 của Văn phòng do đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại Hội nghị đánh giá: Năm 2016, Văn phòng chú trọng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Chất lượng, hiệu quả các khâu công tác có chuyển biến rõ rệt; khối lượng công việc tăng so với các năm trước đây nhưng đều bảo đảm về yêu cầu, phục vụ tốt các hoạt động của cơ quan và của Ngành. Văn phòng xác định khâu đột phá trong năm là tập trung xây dựng các quy chế, quy định, nhất là công tác tổ chức cán bộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Có được thành tích trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao; sự phối hợp công tác hiệu quả giữa Văn phòng với các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát cấp cao và Viện kiểm sát địa phương cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, người lao động Văn phòng.

Đ/c Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng Viện KSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng Viện KSND tối cao trao danh hiệu thi đua tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 của Văn phòng do đồng chí Nguyễn Công Đức, Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị đánh giá: Công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 được Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng và các Công đoàn bộ phận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua bám sát Chỉ thi số 01, 02 và Kế hoạch công tác của Văn phòng; đồng thời gắn kết với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng Ngành. Công tác khen thưởng có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2016, Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân công nhận các danh hiệu thi đua gồm:Tập thể Văn phòng đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”. Có 02 tập thể được khen thưởng Cờ “Đơn vị thi đua dẫn đầu khối”; tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 02 tập thể được khen thưởng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 13/13 tập thể cấp phòng đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 32 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 02 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành”. Tổng kết phong trào thi đua đợt 1 năm 2016 về thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen đối với 03 tập thể và 21 cá nhân.

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, có 03 ý kiến phát biểu tham luận. Các ý kiến nhất trí cao với Báo cáo tổng kết của đơn vị; đồng thời thảo luận, góp ý kiến đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của đơn vị năm 2016 để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2016. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực nhất trí cao với hai nhiệm vụ đột phá trong năm 2017 của Văn phòng là: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp và công tác quản lý tài chính; Đồng thời chỉ đạo Văn phòng tiếp tục phát huy thành tích đạt được, thực hiện tốt chương trình công tác năm 2017 đã đề ra; trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiện toàn tổ chức, tăng cường nhân lực; đổi mới phương pháp, tổ chức thực hiện công tác tham mưu tổng hợp; đề cao trách nhiệm trong công tác tham mưu tổng hợp. Chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp tổng hợp, toàn diện, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tư pháp giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành trong năm 2017. Phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Phòng Quản lý án hình sự, theo dõi việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đổi mới phương pháp, hoạt động quản lý tài chính của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tăng cường sự chủ động trong quản lý ngân sách, bảo đảm việc sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng quy định; nâng cao hiệu quả việc sử dụng ngân sách, phục vụ thiết thực công tác lãnh đạo của lãnh đạo Viện. Đồng chí tin tưởng, với sự cố gắng, nỗ lức phấn đấu và truyền thống đoàn kết đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2017, góp phần to lớn vào thành tích chung của toàn Ngành.

Lễ ký Giao ước thi đua năm 2017 của Văn phòng

Năm 2017, lãnh đạo Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động phong trào “Đổi mới lề lối, tác phong làm việc để thực hiện mục tiêu tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Dưới sự chứng kiến của Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong, các đơn vị thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký kết Giao ước thi đua năm 2017. Nội dung Giao ước thi đua nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động; quán triệt, thực hiện có hiệu qủa phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017; cố gắng phấn đấu, góp phần cùng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và toàn Ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trường Giang – Tiến Anh

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang