Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tố giác, báo tin về tội phạm

24/06/2019 09:37

(kiemsat.vn)
Để đảm bảo mọi tội phạm phải được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, liên ngành tỉnh Cao Bằng đã ký kết quy chế phối hợp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra truy tố các vụ án hình sự. Quy chế lần này nhấn mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tố giác, báo tin về tội phạm.

Các đại biểu dự Lễ ký kết Quy chế

Vừa qua tại Tỉnh ủy Cao Bằng, liên ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Biên phòng, Hải quan, Thanh tra, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục thuế, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra truy tố các vụ án hình sự. 

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì buổi Lễ; Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND – UBND tỉnh; Thủ trưởng các Ngành tham gia ký Quy chế phối hợp cùng đại diện các đơn vị Phòng nghiệp vụ có liên quan.  

Theo Quy chế liên Ngành sẽ tham gia phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia tố giác, báo tin về tội phạm; phối hợp trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và phối hợp trong công tác điều tra, truy tố các vụ án hình sự để đảm bảo việc xử lý chính xác, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; phối hợp trong công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê về tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các vụ án hình sự do các cơ quan khác chuyển đến; thống nhất về số liệu nội dung tiếp nhận, xử lý cũng như việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật để xác minh, điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết tiến hành ký Quy chế phối hợp

Phát biểu tại Lễ ký kết, Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc ký kết Quy chế phối hợp giữa liên ngành các cơ quan là rất cần thiết và ý nghĩa, là cơ sở pháp lý, là sự cam kết nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra truy tố các vụ án hình sự. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các Ngành trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và trách nhiệm của VKSND tỉnh đã chủ động xây dựng Quy chế phối hợp với những nội dung cụ thể, đầy đủ, thống nhất, phù hợp với những quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, các Hướng dẫn của liên ngành Trung ương.

Đồng chí Đàm Văn Eng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi Lễ

Quy chế ban hành nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 60-CT/TU ngày 06/3/2015 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; thực hiện đúng các quy định của BLTTHS năm 2015, Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, VKSND tối cao qui định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số qui định của BLTTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Thông tư liên tịch số 04/2018 ngày 19/10/2018 của VKSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng qui định về  phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số qui định của BLTTHS. Tạo sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang