Trường Công an đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 từ 14 điểm

22/07/2019 15:42

Đại học Phòng cháy chữa cháy - trường thuộc khối Công an đầu tiên đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2019. Thí sinh muốn đỗ hệ chính quy trong ngành công an của trường phải đạt tối thiểu 17,75 điểm, hệ dân sự là 14 điểm.

Đại học Phòng cháy chữa cháy - trường thuộc khối Công an đầu tiên đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2019. Thí sinh muốn đỗ hệ chính quy trong ngành công an của trường phải đạt tối thiểu 17,75 điểm, hệ dân sự là 14 điểm.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Đại học Phòng cháy Chữa cháy hệ chính quy trong ngành Công an là 17,75 điểm, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau: 

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu; 

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán + Vật lý + Hóa học.

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 cao hơn.

Đối với Đại học Phòng cháy Chữa cháy chính quy hệ dân sự, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Đại học PCCC chính quy hệ dân sự là 14 điểm.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

 

 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang