Triển khai công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2020

17/01/2020 10:50

(kiemsat.vn)
Ngày 17/10/2020, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp Vụ 12 VKSND tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, Vụ 12 đã có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ, công tâc báo cáo; công tác tiếp công dân của lãnh đạo VKSND tối cao và lãnh đạo cấp Vụ; tham mưu lãnh đạo viện chỉ đạo nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thuộc thẩm quyền VKSND tối cao; công tác kiểm sát.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền VKSND tối cao ngày càng đc quan tâm nên đã có sự chuyển biến tích cực. Những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài đã được VKSND tối cao xem xét, giải quyết thận trọng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đã có chuyển biến tích cực.

Tích cực tham mưu lãnh đạo Viện ban hành các văn bản quy định nhằm nâng cao tỷ lệ xử lý, giải quyết đơn theo yêu cầu chỉ tiêu Quốc hội đề ra và đảm bảo việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tiếp công dân, không để xảy ra trường hợp nào gây ảnh hưởng khiếu kiện phức tạp, đông người, không để xảy ra trường hợp nào gây ảnh hưởng an ninh, trật tự do nguyên nhân từ công tác tiếp công dân.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhất trí với Chương trình, kế hoạch công tác của Vụ 12 đã đề ra. Đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh, Vụ 12 tiếp tục hoàn thiện quy định về quy trình tiếp công dân, thường xuyên tiếp nhận ý kiến góp ý, vướng mắc, khó khăn của VKS cấp dưới để có phương án tổ chức tập huấn, hướng dẫn phù hợp; đồng thời tăng cường công tác trả lời thỉnh thị của VKSND cấp dưới để kịp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng cờ thi đua của VKSND tối cao

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cho đơn vị cấp phòng

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang