Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án do thụ lý vụ án hành chính không đúng quy định của pháp luật.

25/11/2019 15:26

(kiemsat.vn)
Vừa qua, qua quá trình kiểm sát Thông báo thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm, sau khi nhận thấy sai phạm, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn yêu cầu Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án do Tòa án thụ lý yêu cầu khởi kiện không đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh minh họa 

Ông Nguyễn Mạnh T có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hủy bỏ toàn bộ Thông báo số 1500/TB-UBND của Chủ tịch UBND huyện Tam Dương về việc không thụ lý đơn tố cáo.

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc nhận thấy theo quy định tại Điều 9 Luật tố cáo năm 2018 quy định về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo không quy định người tố cáo được quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án để xem xét giải quyết hành vi không thụ lý giải quyết tố cáo của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 

Tuy nhiên, sau khi nhận được đơn khởi kiện của ông Nguyễn Mạnh Tiến, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thụ lý vụ án hành chính đối với yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Mạnh Tiến là trái với quy định của pháp luật, vì đây không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 

Do vậy, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ điểm a, đ khoản 1 Điều 123, điểm h khoản 1 Điều 143 Luật TTHC quyết định đình chỉ giải quyết vụ án do người khởi kiện không có quyền khởi kiện và sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã chấp nhận yêu cầu của Viện kiểm sát và ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính. Cho tới nay người có đơn khởi kiện không kháng cáo và Viện kiểm sát cấp trên không kháng nghị.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang