Tin hoạt động nghiệp vụ của VKSND tỉnh, thành phố ngày 22/01

22/01/2020 11:32

(kiemsat.vn)
Bản tin ngày hôm nay gồm những nội dung mới nhận từ VKSND tỉnh Nghệ An, VKSND tỉnh Hà Tĩnh, VKSND tỉnh Gia Lai.

* VKSND tỉnh Nghệ An

Sáng ngày 20/01/2020, VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt “Quy tắc ứng xử Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân”. Đồng chí Tôn Thiện Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 21 điểm cầu VKSND cấp huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng VKSND tỉnh NghệAn đã quán triệt toàn văn nôi dung Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và Quy tắc ứng xử Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND tới toàn thể Cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như: Về quy tắc ứng xử chung, Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân, các văn bản khác có liên quan và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

Bên cạnh đó cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử khác như: Ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; ứng xử trong nội bộ cơ quan, đơn vị; ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác; ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; ứng xử trong gia đình; ứng xử nơi cư trú; ứng xử nơi công cộng; ứng xử, giao tiếp qua điện thoại và ứng xử với cơ quan thông tấn, báo chí.

Đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng yêu cầu Lãnh đạo các Phòng thuộc VKSND tỉnh; Lãnh đạo các VKSND cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh Nghê An tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung trên, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện; đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc ứng xử vào hoạt động đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm; đồng thời niêm yết công khai Quy tắc ứng xử Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND để nhân dân giám sát.

Nguyễn Đình Hồng, VKSND tỉnh Nghệ An

* VKSND tỉnh Hà Tĩnh

Vừa qua, Ban chấp hành công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh, Lãnh đạo VKSND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan VKSND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Báo cáo công tác kiểm sát 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng kinh phí năm 2019; Báo cáo kết quả phong trào thi đua Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác thu, chi kinh phí Công đoàn năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019.

Năm 2019, các lĩnh vực công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát ngày càng được nâng cao, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động của Công đoàn có nhiều đổi mới, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế quy định của ngành, cơ quan, đơn vị. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, đoàn viên; thăm hỏi, động viên kịp thời khi đoàn viên và thân nhân của đoàn viên ốm đau, gặp khó khăn trong cuộc sống; thực hiện tốt việc đỡ đầu trong xây dựng nông thôn mới….

Với những thành tích đã đạt được, năm 2019 VKSND tỉnh được tặng Cờ thi đua xuất sắc ngành Kiểm sát nhân dân; 02 tập thể được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; Công đoàn được công nhận là tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen…

Hội nghị đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết của tập thể cán bộ công chức, người lao động cơ quan VKSND tỉnh Hà Tĩnh, các ý kiến được thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đánh giá kết quả công tác đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 đạt kết quả tốt hơn. Những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ công chức, người lao động tại Hội nghị được giải đáp thỏa đáng.

Hình ảnh Ký giao ước thi đua

Cũng tại Hội nghị này đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới, đồng thời phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị; Thủ trưởng chuyên môn và chủ tịch công đoàn đã ký kết giao ước thi đua trong năm 2020.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2020. Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng chuyên môn và Ban chấp hành công đoàn, sự đoàn kết của tập thể cán bộ, đoàn viên sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra.

Trần Nga, VKSND tỉnh Hà Tĩnh

* VKSND tỉnh Gia Lai

Vừa qua, VKSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Bình An, Viện trưởng VKSND huyện Đak Pơ; đồng chí Nguyễn Chí Đại, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn VKSND huyện Đak Pơ.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn, đồng chí Nguyễn Chí Đại trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị; báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua của Công đoàn trong năm 2019; báo cáo tài chính của đơn vị và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo tài chính của Công đoàn trong năm 2019.

Trong năm 2019, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức VKSND huyện Đak Pơ đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác đã đề ra. Trong năm, đơn vị được VKSND tỉnh Gia Lai công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”, không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội, không có vụ án nào phải trả hồ sơ điều tra bổ sung; không có cán bộ, Kiểm sát viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019

Trong năm 2019, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức VKSND huyện Đak Pơ đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác đã đề ra. Trong năm, đơn vị được VKSND tỉnh Gia Lai công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”, không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội, không có vụ án nào phải trả hồ sơ điều tra bổ sung; không có cán bộ, Kiểm sát viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Tập thể đoàn viên công đoàn Viện kiểm sát

Công đoàn đơn vị đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc “Chăm lo đời sống về vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đoàn viên công đoàn”. Công đoàn đã phối hợp với đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua nên năm 2019 các chỉ tiêu công tác của đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2019, Công đoàn VKSND huyện Đak Pơ được xếp loại “Công đoàn hoàn thành xuất sắt nhiệm vụ”, được Liên đoàn lao động huyện đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận, đóng góp sôi nổi, tích cực của đoàn viên Công đoàn. Các ý kiến tham luận tập trung vào các báo cáo được trình bày tại Hộị nghị, thảo luận và đưa ra những giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác trong năm 2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Đại đã thông qua Bản cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng đơn vị với Ban chấp hành Công Đoàn và phát động phong trào thi đua đến toàn thể đoàn viên Công Đoàn. Năm 2020, VKSND huyện Đak Pơ tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới – trách nhiệm, kỷ cương – thực chất, hiệu quả”, phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm,  quyết tâm hoành thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch công tác đã đề ra.

Nguyễn Chí Linh, VKSND huyện Đăk Pơ

Tin hoạt động nghiệp vụ VKSND địa phương

(Kiemsat.vn) - Phê chuẩn quyết định khởi tố đối tượng mua bán trái phép vật liệu nổ; Khởi tố, tạm giam 01 đối tượng “ngáo đá”, đập phá xe người khác​​​​​​​

Tin hoạt động nghiệp vụ của VKSND tỉnh, thành phố

(Kiemsat.vn) - VKSND tỉnh Gia Lai: Các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường phối hợp để tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm; Liên ngành tư pháp huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chọn vụ Vận chuyển hàng cấm làm án trọng điểm; Chi đoàn Viện kiểm sát - Tòa án - Thi hành án dân sự huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền kiến thức pháp luật nhân ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang