Tin hoạt động của các VKSND tỉnh, thành phố hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành

18/02/2020 09:25

(kiemsat.vn)
VKSND tỉnh Gia Lai hưởng ứng tham gia 02 Cuộc thi chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành; VKSND tỉnh Bạc Liêu tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

* Ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân” và Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên”

Vừa qua, VKSND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 95/VKS-VP phát động trong toàn ngành Kiểm sát Gia Lai tích cực hưởng ứng tham gia 02 Cuộc thi chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. 

Để tạo hiệu ứng lan tỏa, VKSND tỉnh yêu cầu các đơn vị, cá nhân gửi tập trung bài thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân của tập thể, cá nhân qua Văn phòng, Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh. Hạn cuối gửi bài dự thi về VKSND tỉnh hết ngày 31/3/2020. Văn phòng, Tổ tuyên truyền có trách nhiệm tập hợp đầy đủ, báo cáo Lãnh đạo VKSND tỉnh và gửi tập trung một lần toàn bộ các bài thi của tập thể, cá nhân thuộc VKSND hai cấp tỉnh Gia Lai về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 15/4/2020.

Đối với Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên”, (được phát động từ ngày 02/5/2019, thời hạn nhận bài thi đến hết ngày 20/5/2020), khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục hưởng ứng và tham gia tích cực Cuộc thi này. Bài dự thi của các cá nhân đối với Cuộc thi này, từng cá nhân sẽ gửi trực tiếp về Ban Tổ chức theo quy định.

Viện kiểm sát tỉnh Gia Lai xác định: Việc tổ chức 02 cuộc thi nêu trên là một trong những chủ trương lớn của ngành Kiểm sát nhân dân, là hoạt động thiết thực thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Các tập thể, cá nhân tích cực tham gia 02 Cuộc thi trên và có số lượng bài thi nhiều, chất lượng tốt sẽ được tính là một trong những kết quả nổi bật của cơ quan, đơn vị và của cá nhân để ưu tiên xem xét trong bình xét thi đua, khen thưởng năm 2020. Lãnh đạo các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai quán triệt tinh thần này và chỉ đạo đơn vị, cá nhân tham gia dự thi đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020)./.

Nguyễn Thành Duy, VKSND tỉnh Gia Lai

* VKSND tỉnh Bạc Liêu: Tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Các cá nhân nhận quyết định khen thưởng

Vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời tổng kết, khen thưởng việc học tập và làm theo Bác năm 2019.

Tại Hội nghị, đồng chí Tiêu Dân Trí, Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Bạc Liêu đã quán triệt, triển khai các nội dung Chuyên đề năm 2020 và Kế hoạch số 11-KH/ĐU, ngày 11/02/2020 của Đảng ủy VKSND tỉnh Bạc Liêu về học tập và làm theo Bác theo Chuyên đề năm 2020.

Định kỳ sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ và tổ chức đoàn thể lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề đột phá có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình, gắn với chuyên đề năm 2020 để tổ chức sinh hoạt, thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng quý, các Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nội dụng Hướng dẫn số 22-HD/ĐU, ngày 21/3/2019 của Đảng ủy VKSND tỉnh Bạc Liêu về hướng dẫn Quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ và bắt buộc ngay từ đầu năm tất cả các đảng viên, công chức, người lao động phải làm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đề ra giải pháp phấn đấu nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy VKSND tỉnh đã tổ chức tổng kết, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác năm 2019. Kết quả có 08 cá nhân được quyết định khen thưởng trong đợt tổng kết này./.

Võ Quốc Trường, VKSND tỉnh Bạc Liêu

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang