Thẩm tra viên thu thập tài liệu, chứng cứ bằng các biện pháp nào?

29/05/2017 09:12

(kiemsat.vn)
BLTTDS năm 2015 đã quy định rõ các biện pháp Thẩm tra viên có quyền thu thập tài liệu, chứng cứ trong tố tụng dân sự. Vậy, đó là các biện pháp nào?

Thủ tục nhập hộ khẩu cho con mới sinh

Tại khoản 4 Điều 97 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

“Trong giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm, Thẩm tra viên có thể tiến hành các biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ quy định tại các điểm a, g và h khoản 2 Điều này.

Khi Thẩm tra viên tiến hành biện pháp quy định tại điểm g khoản 2 Điều này, Tòa án phải ra quyết định, trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu của Tòa án”.

Qua quy định trên cho thấy, trong giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm, Thẩm tra viên có thể tiến hành 03 biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ là:

  1. Lấy lời khai của đương sự, người làm chứng;
  2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự;
  3. Xác minh sự có mặt hoặc vắng mặt của đương sự tại nơi cư trú.

Khi tiến hành biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ “Yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự”,Tòa án phải ra quyết định, trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu của Tòa án. Hai biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ còn lại, Tòa án không phải ra quyết định.

Việc Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định cụ thể các biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ của Thẩm tra viên đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành tố tụng mới được bổ sung này.

Kỳ Sơn

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang