Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại VKSND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

22/10/2019 08:30

(kiemsat.vn)
Trong bất kỳ thời kỳ nào, vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định, bảo đảm cho mọi sự thắng lợi và phát triển của sự nghiệp cách mạng nước ta. Bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng là vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, trong đó có VKSND.

Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ chính trị khi đề ra chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 cũng đã chỉ rõ quan điểm hàng đầu của Đảng về cải cách tư pháp đó là  “Cải cách tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị, bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Viện KSND huyện Hoài Nhơn tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong những năm qua, sự lãnh đạo của Đảng đối với VKSND huyện Hoài Nhơn không ngừng được củng cố và đẩy mạnh thể hiện ở nhiều góc độ, bằng nhiều hình thức khác nhau trong tất cả các khâu công tác, từ kiểm sát việc giải quyết tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố đến kiểm sát xét xử, thi hành án hình sự, dân sự. Bên cạnh đó, chi bộ VKSND huyện Hoài Nhơn còn nhận được sự ủng hộ của Huyện ủy huyện Hoài Nhơn trong công tác kiểm sát giải quyết đối với những vụ án phức tạp, những vụ án được dư luận xã hội tại địa phương quan tâm để có phương hướng xử lý phù hợp. Nhờ đó, mặc dù là địa bàn có số lượng án hình sự xảy ra nhiều, có tính chất nghiêm trọng và phức tạp; số lượng và mức độ các tranh chấp dân sự lớn nhưng các vụ án đã được đưa ra xét xử kịp thời, đúng pháp luật chưa phát sinh trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội, không để các tranh chấp dân sự kéo dài, tạo thành điểm nóng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định tình hình chính trị tại địa phương. Nhiều năm liền chi bộ VKSND huyện Hoài Nhơn đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

Sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với VKSND huyện Hoài Nhơn còn thể hiện ở sự kiểm tra, giám sát của Đảng đối với công tác kiểm sát. Hàng năm, Huyện ủy Hoài Nhơn đều có chương trình làm việc với Viện kiểm sát về kiểm tra chuyên đề liên quan đến thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện ủy, qua đó đánh giá được chất lượng công tác, chất lượng sinh hoạt của chi bộ, kịp thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để chi bộ khắc phục. Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND định kỳ đều có báo cáo trước Hội đồng nhân dân về kết quả công tác và trả lời chất vấn đối với các vấn đề còn tồn đọng. 

Ngoài ra, chi ủy chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định trong các Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị để học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất chính trị. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, có chủ điểm, trọng tâm giúp Kiểm sát viên nắm được sự biến động tình hình chính trị quốc tế và trong nước, tình hình chính trị tại địa phương; nhận diện và có biện pháp tránh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của cán bộ kiểm sát trong quần chúng nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Hoài Nhơn đã vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, chính là bảo vệ hiến pháp, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, thực hiện đúng với lời dạy của Bác đối với ngành kiểm sát nhân dân, cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang