Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Kiểm sát nhân dân

08/05/2021 13:25

(kiemsat.vn)
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan ra các địa phương trong cả nước; để đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý nội dung Thông báo số 81/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; Công điện của Thường trực Ban bí thư về phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 1714/VKSTC-VP ngày 29/4/2021 của VKSND tối cao về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cập nhật thường xuyên các văn bản của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và của địa phương để chủ động có biện pháp và phương án thực hiện việc phòng, chống có hiệu qủa tại đơn vị mình.

2. Dừng các hội nghị, cuộc họp không cần thiết. Trường hợp bắt buộc tổ chức họp thì phải báo cáo Phó Viện trưởng VKSND tối cao phục trách xem xét, quyết định; đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch (số lượng tối đa không quá 10 người, thực hiện giãn các, khử khuẩn, đeo khẩu trang). Khuyến khích tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến; làm việc tại nhà nhưng phải bảo đảm hiệu quả công việc và an toàn, bảo mật theo quy định.

3. Các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị không đến những vùng có dịch; trường hợp phải đến thì áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Chủ động nắm bắt tình hình công chức, viên chức, người lao động đã đến, trở về từ vùng dịch, hoặc có tiếp xúc với nguồn nguy cơ dịch bệnh phải khai báo y tế, thực hiện việc cách ly theo quy định và thông báo ngay về VKSND tối cao (qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao.

4. Kiểm soát chặt chẽ người ngoài cơ quan đến liên hệ công tác, bố trí địa điểm tiếp công dân, người đến liên hệ công tác phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. 

Khẩn trương thực hiện 8 biện pháp phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở y tế

(Kiemsat.vn) - Bộ Y tế vừa có công văn số 3775/BYT-KCB yêu cầu các Bệnh viện trực thuộc Bộ; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Y tế các ngành; các Bệnh viện trực thuộc trường Đại học tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 09/2021

(Kiemsat.vn) - Số chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Viện Kiểm sát quân sự (12/5/1961 - 12/5/2021)
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang