Tăng cường năng lực Cơ quan điều tra và Kiểm sát viên VKSND trong hoạt động điều tra

19/11/2019 15:05

(kiemsat.vn)
Ngày 19/11, tại trụ sở VKSND tối cao, đồng chí Bùi Mạnh Cường, phó Viện trưởng VKSND tối cao đã chủ trì buổi làm việc với Vụ 14, Cục 1, Cục 3 về Đề án “Tăng cường năng lực Cơ quan điều tra và Kiểm sát viên VKSND trong hoạt động điều tra”

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Mạnh Cường, phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, Vụ 14 cần chủ động phối hợp với Cục 1, Cục 3 để bổ sung, hoàn chỉnh đề án ngay trong tháng 11 này. Việc xây dựng Đề án sẽ giúp tăng thêm kinh phí đặc thù cho hoạt động điều tra hàng năm ngoài định mức của Thủ tướng Chính phủ quy định và phần hỗ trợ được Bộ Tài chính cấp hàng năm để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định mới của pháp luật; tăng thêm kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ điều tra, đặc biệt là bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ.

Đồng thời đồng bộ, hiện đại hóa trang thiết bị chuyên dùng cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định mới của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động như Cơ quan điều tra của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc

Sau cuộc họp ngày 22/10/2019, Vụ 14 và Cục 3 đã chỉnh lý các nội dung dự thảo Đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cán bộ, ngành. Hiện, Cục 3 đang xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; Vụ 14 đang xây dựng Tờ trình Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao để xin ý kiến đối với dự thảo Đề án và dự thảo Tờ trình.

Trong thời gian tới Vụ 14 sẽ tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý các tài liệu hồ sơ Đề án trình Ban Cán sự Đảng cho ý kiến, dự kiến hoàn thành trước ngày 22/11/2019; tiếp thu, chỉnh lý báo cáo Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao để báo cáo Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, dự kiến hoàn thành trước ngày 29/11/2019./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang