Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dân sự, đất đai đến cơ sở

16/11/2016 03:35

(kiemsat.vn)
Qua thực tiễn xét xử các vụ án có liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho thấy, việc hiểu biết pháp luật của người dân cũng như việc chấp hành pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ở cấp huyện vẫn còn hạn chế, nhất là pháp luật về dân sự và đất đai.

Nhiều người dân vẫn chưa nhận thức được hết ý nghĩa của việc đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như chưa hiểu biết quy định của pháp luật dân sự về việc xác lập quyền sở hữu và chuyển giao quyền sở hữu. Người dân đơn thuần nghĩ rằng, cha mẹ, con cái sống chung với nhau nên tài sản đứng tên ai cũng được, mặc dù con cái đã lấy vợ, lấy chồng nhưng vẫn sống chung với cha mẹ thì tài sản của con cái cũng là tài sản của cha mẹ, đất đai do chính cha mẹ tạo dựng mà có, dù có cho con cái đứng tên thì đó vẫn là tài sản của cha mẹ, họ có quyền đối với tài sản đó, con dâu hoặc con rể không có quyền gì hết; họ không biết rằng khi họ cho con cái của họ đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là họ đã từ bỏ quyền sở hữu của mình, đồng thời đã xác lập quyền sở hữu cho người khác… Hoặc một số trường hợp, trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cấp huyện, cán bộ phụ trách đã có vi phạm trong việc thực thi pháp luật đất đai, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong tham mưu cho lãnh đạo; thiếu sự kiểm tra, rà soát lại thực tế nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, kiểm tra lại quy trình cách thức làm việc của cấp dưới mà chỉ căn cứ vào đề nghị, vào hồ sơ trình duyệt rồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng được đề nghị.

nhanduyen1
Đương sự trình bày yêu cầu tại Phiên tòa

Từ thực trạng như đã phân tích ở trên thấy rằng cần phải chặt chẽ hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực đất đai đối với cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đặc biệt cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ ở cấp cơ sở và người dân. Cụ thể là:

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với UBND cấp xã trong việc xét duyệt các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức.

– Kiện toàn và từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý đất đai cấp xã theo hướng chính quy đáp ứng yêu cầu chuyên môn, năng lực quản lý, thực thi đúng pháp luật..

– Phổ biến Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành để người sử dụng đất nắm được các quy định cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực đất đai; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về luật đất đai, luật dân sự cho cán bộ, chuyên viên chuyên trách, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai.

– Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về luật dân sự, về luật đất đai phải được tổ chức sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng như là hình thức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động, hòa giải, tọa đàm, tuyên truyền miệng, thông qua các hoạt động văn hóa ở địa phương, các tiểu phẩm, các câu chuyện cụ thể,…; lựa chọn các nội dung tuyên truyền liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân như quy định pháp luật dân sự về các loại hợp đồng liên quan đến đất đai, về tặng cho tài sản là quyền sử dụng đất, về di chúc thừa kế tài sản là quyền sử dụng đất, về việc xác lập, về chuyển giao quyền sở hữu là quyền sử dụng đất, ý nghĩa của việc đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp trong xã hội sẽ nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của từng người dân, đảm bảo điều kiện cho họ có thể tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình; đồng thời trang bị cho người cán bộ làm công tác quản lý, phụ trách liên quan đến lĩnh vực đất đai những kiến thức pháp luật cần thiết để thực thi công vụ đúng quy định pháp luật; góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân./.

Phạm Thị Hồng Yến
VKSND huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang