TAND tối cao lấy ý kiến góp ý phương án tổ chức Tòa chuyên trách

19/01/2018 08:09

(kiemsat.vn)
Căn cứ vào số lượng công việc, thực trạng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của các Tòa án nhân dân hiện nay, ngày 15/01/2018, TAND tối cao ban hành công văn số 26/TANDTC-TCCB góp ý phương án tổ chức tòa chuyên trách.

Theo đó, Ban cán sự đảng TAND tối cao dự kiến phương án thành lập Tòa chuyên trách tại các TAND cấp tỉnh và huyện như sau:

1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh

- Đối với các TAND cấp tỉnh có từ 11 đến 13 Thẩm phán (kể cả lãnh đạo): Được thành lập 03 Tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự (giải quyết các vụ, việc về dân sự, gia đình và người chưa thành niên), Tòa hành chính (giải quyết các vụ, việc về hành chính, kinh tế, lao động). Các Tòa chuyên trách chỉ có Chánh tòa.

- Đối với TAND cấp tỉnh có từ 14 đến 20 Thẩm phán (kể cả lãnh đạo): Được thành lập 04 Tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa hành chính (giải quyết các vụ, việc về hành chính, kinh tế, lao động). Các Tòa chuyên trách chỉ có Chánh tòa.

- Đối với TAND cấp tỉnh còn lại có từ 22 Thẩm phán trở lên (kể cả lãnh đạo) gồm TAND thành phố Hà Nội, TAND thành phố Hồ Chí Minh, TAND tỉnh Đồng Nai, TAND tỉnh Bình Dương: Được thành lập đủ 06 Tòa chuyên trách theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Các Tòa chuyên trách có Chánh tòa và 01 Phó Chánh tòa.

Các Tòa án còn lại được thành lập 05 Tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa hành chính, Tòa kinh tế (giải quyết các vụ, việc về kinh tế, lao động). Các Tòa chuyên trách có Chánh tòa và 01 Phó Chánh tòa.

Ảnh minh họa

2. Tòa án nhân dân cấp huyn

- Đối với TAND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có số lượng các loại vụ, việc phải giải quyết trên 2.000 vụ, việc/năm trở lên (tính bằng trung bình cộng của 3 năm liên tiếp (2015, 2016 và 2017), được tổ chức 04 tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa hành chính. Các Tòa chuyên trách có Chánh tòa và 01 Phó Chánh tòa.

- Đối với TAND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có số lượng các loại vụ, việc phải giải quyết từ 1.000 vụ, việc đến dưới 2.000 vụ, việc/năm, được tổ chức 03 tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên. Các Tòa chuyên trách có Chánh tòa.

- Đối với TAND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có số lượng các loại vụ, việc phải giải quyết trên 700 vụ, việc đến dưới 1.000 vụ, việc/năm, được tổ chức 02 tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự. Các Tòa chuyên trách có Chánh tòa.

- Đối với các Tòa án có số lượng các loại vụ, việc phải giải quyết dưới 700 vụ, việc/năm thì không tổ chức Tòa chuyên trách.

Căn cứ vào phương án tổ chức Tòa chuyên trách này, đề nghị Chánh án TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khẩn trương:

- Nghiên cứu và có ý kiến cụ thể đối với phương án trên (đồng ý hoặc có ý kiến khác).

- Căn cứ vào phương án nêu trên và số lượng công việc, thực trạng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án của đơn vị; rà soát và đề xuất về mô hình tòa chuyên trách của đơn vị mình. Trong đó, ngoài số lượng án thì mỗi tòa chuyên trách phải có ít nhất 3 Thẩm phán và 3 Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án.

Ý kiến đề xuất được gửi đến hòm thư điện tử thutranghanoi@gmail.com, đồng thời gửi văn bản đến TANDTC trước ngày 25/01/2018 để tổng hợp, trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định.

Xem toàn bộ nội dung Công văn tại đây.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang