Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương

30/07/2019 17:45

(kiemsat.vn)
Ngày 30/7/2019, tại trụ sở VKSND tối cao, đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Khối trưởng), Bộ Công an (Khối phó), Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao trình bày báo cáo 

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương do đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị, việc xây dựng kế hoạch phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua đã được triển khai theo đúng quy định. Các phong trào thi đua được tổ chức đa dạng, đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức, có chủ đề thiết thực, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập trong cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ, được dư luận và nhân dân quan tâm.Cùng với đó công tác thi đua khen thưởng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các bộ, ngành nội chính Trung ương, công tác thi đua, khen thưởng của Khối từ đó đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

VKSND tối cao trên cương vị là Khối trưởng đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các bộ, ngành trong Khối và các Cụm, Khối thi đua, các tập thể và cá nhân trong từng bộ, ngành. Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ đề ra, các đơn vị thành viên trong Khối đã triển khai các hoạt động cụ thể, phù hợp, gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Khối, hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu thành viên Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương đã thảo luận, phản ánh khách quan, toàn diện về phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của đơn vị mình. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời nhấn mạnh, năm 2019 là năm cả nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trên cở sở nhiệm vụ công tác trọng tâm, các bộ, ngành trong Khối phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh, để thực hiện tốt phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019 cũng như nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị trong Khối, các bộ, ngành thuộc Khối thi đua nội chính Trung ương cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác thi đua, khen thưởng để phát huy vai trò tích cực, tự giác tham gia, hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua.

Nghiên cứu đổi mới hoạt động của các Cụm, Khối thi đua, các đơn vị thi đua theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới thủ tục hành chính trong quy trình đề nghị, bình xét khen thưởng. Tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn của từng đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang