“Dân còn khó khăn sao nhiều cán bộ sống xa hoa thế!”

26/12/2019 12:09
(Kiemsat.vn) -Dư luận xã hội đặt câu hỏi: người dân còn khó khăn nhưng sao cuộc sống của nhiều cán bộ xa hoa thế, có người còn giàu lên một cách nhanh chóng...
Sự kiện - Vấn đề

Hòa Tiến xây dựng chính quyền điện tử để gần dân

04/12/2018 14:00
(Kiemsat.vn) - Nằm bên cạnh bờ Sông Yên hiền hòa, dọc tuyến đường DT 605, Hòa Tiến là xã trọng điểm của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Trong những năm đổi mới , Hòa Tiến bứt phá trở thành địa phương điển hình phát triển toàn diện các lĩnh vực, như xây dựng nông thôn mới, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt xây dựng hính quyền điện tử để gần dân hơn.
Bạn cần biết

8 xây và 8 chống để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên

30/11/2018 13:44
(Kiemsat.vn) - Tại Quy định số 08-QĐi/TW về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”, Ban Chấp hành Trung ương đã khái quát thành 08 điểm xây, 08 điểm chống để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả.
Bạn cần biết
lên đầu trang