Nguyễn Văn H phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

12/11/2016 10:24
(Kiemsat.vn) - Qua nghiên cứu nội dung vụ án nêu trong bài viết: Nguyễn Văn H có phạm tội “Tham ô tài sản” của tác giả Nguyễn Long đăng trên Kiemsat.vn ngày 12/10/2016, tôi có một số ý kiến trao đổi như sau:
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nguyễn Văn H phạm tội “Tham ô tài sản”

21/10/2016 10:34
(Kiemsat.vn) - Sau khi nghiên cứu bài viết của tác giả Nguyễn Long đăng trên Kiemsat.vn, tôi có ý kiến trao đổi như sau:
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nguyễn Văn H không phạm tội “Tham ô tài sản”

18/10/2016 09:04
(Kiemsat.vn) - Sau khi đọc bài “Nguyễn Văn H có phạm tội “Tham ô tài sản”?” của tác giả Nguyễn Long, tôi có một số ý kiến trao đổi như sau:
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nguyễn Văn H phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

17/10/2016 10:15
(Kiemsat.vn) – Nguyễn Văn H không phạm tội “Tham ô tài sản” mà hành vi của Nguyễn Văn H đã thỏa mãn dấu hiệu của tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nguyễn Văn H phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

13/10/2016 02:09
Sau khi đọc nội dung bài viết “Nguyễn Văn H có phạm tội “Tham ô tài sản”?, của tác giả Nguyễn Long đăng trên tạp chí Kiểm sát online ngày 12/10/2016, tôi có vài ý kiến như sau:
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nguyễn Văn H có phạm tội “Tham ô tài sản”?

12/10/2016 01:19
(Kiemsat.vn) - Chi Cục trưởng Chi cục thuế huyện A bị Cơ quan điều tra và VKSND huyện A khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản” nhưng khi chuyển vụ án lên để giải quyết theo thẩm quyền thì Cơ quan điều tra và VKSND tỉnh cho rằng Nguyễn Văn H phạm tội “Tham ô tài sản”.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang