Quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

26/09/2018 14:30
(Kiemsat.vn) - Ngày 28/8, BCH Trung ương Đảng ban hành Quy định 07-QĐi-TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Theo đó, tổ chức đảng vi phạm bị xử lý kỷ luật gồm: Chi ủy, chi bộ, đảng ủy bộ phận, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên; Ủy ban kiểm tra các cấp; ban cán sự đảng, đảng đoàn.
Bạn cần biết

04 trường hợp phải thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý

17/09/2018 08:13
(Kiemsat.vn) - Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTP hướng dẫn về về một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
Bạn cần biết

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện về thừa kế

19/07/2018 14:33
(Kiemsat.vn) - Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Vậy, có quy định nào về thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện về thừa kế?
Bạn cần biết

Về thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp đòi lại tài sản

16/07/2018 14:57
(Kiemsat.vn) - Tiếp tục trao đổi bài viết: “Xác định thời hiệu khởi kiện và nghĩa vụ thanh toán nợ lãi đối với tranh chấp đòi lại tài sản”, tác giả có ý kiến khác với các quan điểm đã trao đổi trước đây.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Trao đổi về xác định thời hiệu khởi kiện thanh toán nợ lãi

20/06/2018 15:18
(Kiemsat.vn) - Qua nghiên cứu bài viết của tác giả Trần Thị Thu Hiền, VKSND Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đăng trên Tạp chí Kiemsat.vn ngày 13/6/2018 về xác định thời hiệu khởi kiện thanh toán nợ lãi đối với tranh chấp đòi lại tài sản, tác giả có ý kiến như sau:
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Về xác định thời hiệu khởi kiện thanh toán nợ lãi đối với tranh chấp đòi lại tài sản

13/06/2018 14:19
(Kiemsat.vn) - Pháp luật dân sự hiện hành có quy định khác nhau về thời hiệu khởi kiện của tranh chấp đòi lại tài sản tại Điều 429 Bộ luật Dân sự và Điều 155 Bộ luật Tố tụng dân sự.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng được tính từ thời điểm nào?

10/04/2018 07:42
(Kiemsat.vn) - Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm đến thời điểm tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra, xem xét kỷ luật đảng viên; trường hợp vi phạm xảy ra liên tục kéo dài thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.
Bạn cần biết

TANDTC giải đáp vướng mắc về thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế

08/01/2018 10:08
(Kiemsat.vn) - Qua thực tiễn công tác xét xử, TANDTC nhận được phản ánh của các Tòa án về một số vướng mắc trường hợp người để lại di sản thừa kế chết trước năm 1987 mà hiện nay Tòa án mới thụ lý, giải quyết tranh chấp thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản được xác định như thế nào?
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Xác định các chủ thể và điều kiện để chủ thể được hưởng di sản theo thời hiệu (tiếp theo)

07/11/2017 10:12
(Kiemsat.vn) - Khoản 1 Điều 623 BLDS năm 2015, di sản hết thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản sẽ thuộc quyền sở hữu của một trong ba đối tượng là người thừa kế đang quản lý di sản; người đang chiếm hữu di sản hoặc nhà nước. Bài viết sau đây, chúng tôi đề cập đến đối tượng là người đang chiếm hữu di sản hoặc nhà nước.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Xác định các chủ thể và điều kiện để chủ thể được hưởng di sản theo thời hiệu

06/11/2017 10:12
(Kiemsat.vn) - Pháp lệnh thừa kế và các Bộ luật Dân sự (BLDS) trước đây không quy định di sản hết thời hiệu khởi kiện sẽ xử lý như thế nào? thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ai? ai có quyền quyết định vấn đề này? Bộ luật Dân sự năm 2015 đã khắc phục được vấn đề này.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

TANDTC hướng dẫn thời hiệu khởi kiện trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu

24/07/2017 08:15
(Kiemsat.vn) - Để đảm bảo giải quyết các tranh chấp có hiệu quả, góp phần xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng, ngày 19/7/2017, TANDTC đã ban hành công văn số 152/TANDTC-PC hướng dẫn về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu, trong đó có hướng dẫn thời hiệu khởi kiện.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Bàn về thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính

13/07/2017 11:17
(Kiemsat.vn) - Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất

22/03/2017 10:27
(Kiemsat.vn) - Đây là một trong những nội dung được quy định tại Điều 155 Bộ luật Dân sự năm 2015 về các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Những vấn đề KSV cần làm rõ khi kiểm sát thời hiệu khởi kiện trong tố tụng hành chính

17/01/2017 01:29
Việc tham gia của Viện kiểm sát nhân dân nhằm đảm bảo cho việc xác định thời hiệu khởi kiện của Tòa án nhân dân được chính xác, từ đó tạo cơ sở cho việc bảo vệ hiệu quả quyền lợi của người khởi kiện trong tố tụng hành chính...
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Có áp dụng thời hiệu yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

22/12/2016 04:44
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (viết tắt là BLTTDS năm 2015) đã thay thế Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 (viết tắt là BLTTDS năm 2004).
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Thời hiệu yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản

11/11/2016 03:03
(Kiemsat.vn)-Tại Điều 645 Bộ luật Dân sự năm 2005 - Thời hiệu khởi kiện về thừa kế quy định: Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
Bạn cần biết
lên đầu trang