Nguyên tắc suy đoán vô tội trong BLTTHS năm 2015

06/05/2018 11:16
(Kiemsat.vn) - Nguyên tắc suy đoán có tội và nguyên tắc suy đoán vô tội đều là những nguyên tắc của tố tụng hình sự. Nhưng nguyên tắc suy đoán có tội là nguyên tắc của tố tụng thẩm vấn (inquisitorial), còn nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc điển hình của tố tụng tranh tụng (adversarial).
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang