Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 05/2019

04/03/2019 13:35
(Kiemsat.vn) - Mời quý vị và các bạn đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 05/2019, phát hành ngày 05/03/2019.
Bạn cần biết

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 04/2019

18/02/2019 11:15
(Kiemsat.vn) - Mời quý vị và các bạn đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 04/2019, phát hành ngày 20/02/2019.
Bạn cần biết

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 01/2019

03/01/2019 08:54
(Kiemsat.vn) - Mời quý vị và các bạn đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 01/2019, phát hành ngày 05/01/2019.
Bạn cần biết

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 24/2018

02/01/2019 16:40
(Kiemsat.vn) - Mời quý vị và các bạn đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 24/2018, phát hành ngày 20/12/2018.
Bạn cần biết

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 23/2018

24/12/2018 14:14
(Kiemsat.vn) - Mời quý vị và các bạn đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 23/2018, phát hành ngày 05/12/2018.
Bạn cần biết

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 22/2018

19/11/2018 14:02
(Kiemsat.vn) - Mời quý vị và các bạn đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 22/2018, phát hành ngày 20/11/2018.
Bạn cần biết

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 11/2018

04/06/2018 09:39
(Kiemsat.vn) - Mời quý vị và các bạn đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 11/2018, phát hành ngày 05/6/2018.
Bạn cần biết

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 06/2018

19/03/2018 16:26
(Kiemsat.vn) - Mời quý vị và các bạn đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 06 năm 2018 phát hành ngày 20/03/2018
Bạn cần biết

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 05/2018

07/03/2018 16:07
(Kiemsat.vn) - Mời quý vị và các bạn đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 04 năm 2018 phát hành ngày 20/02/2018.
Bạn cần biết

Giới thiệu tạp chí Kiểm sát số 20/2017

23/10/2017 09:44
(Kiemsat.vn) - Mời Quý vị đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 20/2017, phát hành ngày 20/10/2017.
Bạn cần biết

Sự cần thiết phải đổi mới tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra VKSNDTC

15/04/2017 09:20
(Kiemsat.vn) - Việc ban hành các đạo luật mới về tư pháp quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSNDTC đặt ra cho ngành KSND nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, đó là phải có sự đổi mới tương ứng về tổ chức, hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND để cơ quan này có thể thực hiện tốt, đầy đủ các quy định mới của pháp luật.
Sự kiện - Vấn đề
lên đầu trang