Những vướng mắc khi thực hành quyền công tố trong giải quyết nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực CNTT, mạng viễn thông

09/06/2021 22:22
(Kiemsat.vn) - Trong thực tế, khi Cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực CNTT, mạng viễn thông vẫn còn có những nhận thức khác nhau về thẩm quyền thụ lý, định tội danh để khởi tố vụ án về các tội xâm phạm sở hữu hay xâm phạm an toàn công cộng. Đây cũng là nguyên nhân phát sinh những khó khăn cho Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giải quyết các tin báo về tội phạm thuộc lĩnh vực này.
Pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang