Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong BLHS năm 2015

22/05/2017 06:49
(Kiemsat.vn) – Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:“người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” quy định tại Điều 51 BLHS năm 2015 cần được sửa đổi để phù hợp với thực tế và đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Tòa án áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS khi nào?

14/04/2017 04:57
(Kiemsat.vn) – Tòa án chỉ áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS khi có đủ 02 yếu tố “phạm tội lần đầu” và “thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”.
Bạn cần biết
lên đầu trang