Chỉ áp dụng tình tiết "tái phạm" với bị cáo A

16/11/2018 15:22
(Kiemsat.vn) - A chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội mua bán người theo quy định tại khoản 1 Điều 150 BLHS năm 2015 có mức hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm và áp dụng tình tiết tăng nặng là “tái phạm”.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Bị cáo A không tái phạm nguy hiểm

14/11/2018 09:43
(Kiemsat.vn) - Tác giả cho rằng muốn xác định bị cáo A có phạm tội mua bán người với tình tiết định khung “tái phạm nguy hiểm” theo điểm e khoản 3 Điều 150 BLHS hay không phải căn cứ vào các bản án trước đó của bị cáo để xác định.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? 

12/11/2018 11:38
(Kiemsat.vn) - Theo tác giả việc xác định “tái phạm” chỉ căn cứ vào các điều kiện quy định tại Điều 53 BLHS năm 2015 mà không phụ thuộc vào việc bản án có ghi nhận hay không; việc bản án ghi “tái phạm” chỉ là đánh giá, xác định về nhân thân của bị cáo.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Trao đổi bài viết: "Nguyễn Văn M tái phạm hay tái phạm nguy hiểm?"

10/10/2018 09:18
(Kiemsat.vn) - Đối với trường hợp của Nguyễn Văn M, Viện kiểm sát cần kháng nghị tái thẩm bản án năm 2016 để xét xử lại vụ án đúng với sự thật khách quan.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Xác định Nguyễn Văn M tái phạm hay tái phạm nguy hiểm?

08/10/2018 16:36
(Kiemsat.vn) - Do việc xác nhận kết quả thi hành án sai nên Bản án năm 2016 đã không tuyên bố M tái phạm, dẫn đến khi xử lý vụ án sau có quan điểm không thống nhất về việc nên áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm” hay áp dụng tình tiết định khung “tái phạm nguy hiểm” để truy tố, xét xử bị cáo.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang