Phương thức tuyển sinh năm 2020 của Đại học Kiểm sát Hà Nội

14/04/2020 10:35
(Kiemsat.vn) - Theo phương án tuyển sinh Đại học Kiểm sát Hà Nội vừa thông báo kế hoạch sơ tuyển vào hệ đại học chính quy ngành Luật năm 2020 với nhiều điểm mới, bổ sung thêm một số trường hợp ưu tiên.
Sự kiện - Vấn đề

VKSND tỉnh Sơn La: Sơ tuyển thí sinh đăng ký thi Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

03/05/2019 17:02
(Kiemsat.vn) - Ngày 03/5/2019, VKSND tỉnh Sơn La đã tổ chức sơ tuyển đối với 70 thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019
Sự kiện - Vấn đề

Năm 2019: Học viện Tòa án chỉ xét tuyển nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2

13/03/2019 15:44
(Kiemsat.vn) - Đó là một trong những điều kiện sơ tuyển được nêu tại công văn số 37/TB-HVTA ngày 08/3/2019 thông báo về việc sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019.
Bạn cần biết

Các trường quân đội chỉ nhận hồ sơ của thí sinh đã qua sơ tuyển

21/02/2019 13:52
(Kiemsat.vn) - Đó là nội dung trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội năm 2019 mà Bộ Quốc phòng vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý.
Bạn cần biết

Năm 2018: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tuyển sinh 300 chỉ tiêu

06/04/2018 17:01
(Kiemsat.vn) - Ngày 06/04/2018, VKSND tối cao đã ban hành Công văn số số 1344/VKSTC-V15 về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2018.
Sự kiện - Vấn đề

TANDTC hướng dẫn sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2018

21/03/2018 08:26
(Kiemsat.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh vào Học viện Tòa án năm 2018 được thực hiện kịp thời và thống nhất, vừa qua, TANDTC ban hành Công văn 80/TANDTC-HVTA ngày 16/03/2018 hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2018 và Học viện Tòa án ban hành Thông báo 44/TB-HVTA ngày 19/03/2018.
Bạn cần biết

Thông báo lịch sơ tuyển công chức VKSND tối cao năm 2018

18/01/2018 08:17
(Kiemsat.vn) - Ngày 17/01/2018, VKSND tối cao đã ban hành Văn bản số 74/TB-VKSTC thông báo về việc sơ tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức VKSND tối cao năm 2017.
Bạn cần biết

Rà soát công tác sơ tuyển vào Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội

06/12/2017 07:00
(Kiemsat.vn) – Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh và đào tạo đại học kiểm sát, ngày 04/12/2017, VKSNDTC đã ban hành công văn số 5006/VKSTC-V15 về việc thực hiện công tác sơ tuyển vào Trường Đại học kiểm sát Hà Nội.
Sự kiện - Vấn đề

Kết quả kỳ thi tuyển công chức các đơn vị thuộc VKSNDTC

22/03/2017 03:26
(Kiemsat.vn) - Căn cứ kết quả chấm thi, Hội đồng thi tuyển công chức VKSNDTC thông báo điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức ngày 18-19/01/2017 vào các đơn vị thuộc VKSNDTC năm 2016.
Sự kiện - Vấn đề

Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo sơ tuyển đại học năm 2017

13/03/2017 02:11
(Kiemsat.vn) –Trường ĐHKS Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 21/TB-T2-ĐT ngày 10/3/2017 về việc sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2017
Sự kiện - Vấn đề

Trường hợp nào sẽ được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kiểm sát?

10/03/2017 11:51
(Kiemsat.vn) - Ngày 08/3/2017, trường Trường Đại học Kiểm sát đã ban hành Thông báo ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng năm 2017.
Sự kiện - Vấn đề

Năm 2017: Đại học Kiểm sát tuyển sinh 400 chỉ tiêu

03/03/2017 11:53
(Kiemsat.vn) – Nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát, góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Năm 2017, Trường Đại học Kiểm sát dự kiến tuyển sinh 400 chỉ tiêu đại học. Cụ thể:
Sự kiện - Vấn đề

7 lưu ý đặc biệt cho thí sinh sơ tuyển trường quân đội

17/02/2017 05:27
Năm 2017, các học viện, trường trong quân đội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo phương án: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia, để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự.
Bạn cần biết

Lịch sơ tuyển công chức VKSNDTC năm 2016

26/10/2016 01:58
(Kiemsat.vn) - Hội đồng thi tuyển công chức VKSNDTC vừa có thông báo gửi đến các thí sinh đã nộp hồ sơ thi tuyển công chức vào VKSNDTC năm 2016 lịch sơ tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức sơ tuyển.
Sự kiện - Vấn đề
lên đầu trang