Nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân 2018

21/12/2018 16:21
(Kiemsat.vn) - Luật Công an nhân dân năm 2018 là cơ sở pháp lý trực tiếp, quan trọng để lực lượng Công an nhân dân nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, trọng tâm là đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Chiến sĩ cảnh vệ được hưởng phụ cấp đặc thù từ 15% đến 30% mức lương cấp bậc hàm

28/06/2018 08:24
(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ, trong đó quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.
Bạn cần biết

Phổ biến, GDPL cho học viên đào tạo sĩ quan trong học viện, nhà trường quân đội

25/05/2018 09:34
(Kiemsat.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật  cho học viên đào tạo sĩ quan là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng - một trong những nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong các học viện, nhà trường quân đội.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Chủ tịch nước thăng quân hàm cấp tướng cho ba sĩ quan cao cấp

02/09/2017 02:23
Chiều 1/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định thăng quân hàm cấp tướng cho ba sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thời sự
lên đầu trang