VKSND tối cao ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự

04/10/2017 09:55
(Kiemsat.vn) - Ngày 02/10/2017, Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành Quyết định số 364/QĐ-VKSTC kèm theo Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.
Bạn cần biết

Kinh nghiệm thực tiễn kiểm sát điều tra vụ án hình sự

03/05/2017 07:00
(Kiemsat.vn) – Những kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn công tác sẽ hữu ích cho Kiểm sát viên thực hiện quy định mới về kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo BLTTHS năm 2015.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Các trường hợp VKS kiến nghị trong tố tụng dân sự

03/04/2017 09:51
(Kiemsat.vn) - Quyền kiến nghị trong tố tụng dân sự được thực hiện trong trường hợp VKSND phát hiện thấy hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự có vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng, không thuộc trường hợp kháng nghị
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Bản yêu cầu điều tra theo BLTTHS năm 2015

30/03/2017 09:44
(Kiemsat.vn) – Có nhất thiết tất cả các vụ án đều phải ban hành bản YCĐT? Đây là những vấn đề đang có sự tranh luận. Với yêu cầu mới của BLTTHS năm 2015 về bản YCĐT, khi thực hiện sẽ có cách hiểu và cách vận dụng khác nhau.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Điểm mới về kiểm sát điều tra trong BLTTHS năm 2015

29/03/2017 03:10
(Kiemsat.vn) – Điều 165 đến 167 BLTTHS năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS khi THQCT trong giai đoạn điều tra. Khi KSĐT các vụ án hình sự, một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của VKS là “đề ra yêu cầu điều tra”.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong giai đoạn truy tố và vấn đề nâng cao chất lượng bản cáo trạng

27/03/2017 12:48
(Kiemsat.vn) - Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì VKSND có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Thể chế hóa quy định này, Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và BLTTHS năm 2015 đã có những quy định rất cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong từng giai đoạn tố tụng hình sự.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Hành vi nào của người giữ chức danh tư pháp trong TAND sẽ bị cách chức, buộc thôi việc?

20/03/2017 06:19
(Kiemsat.vn) - Theo Dự thảo lần V- Quy chế xử lý trách nhiệm đối với người giữ chức danh tư pháp trong các TAND đang được lấy ý kiến, người giữ chức danh tư pháp sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh báo, giáng chức, cách chức đến buộc thôi việc tuỳ theo các mức độ vi phạm.
Bạn cần biết

Kinh nghiệm trong việc xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, xét giảm thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ

19/03/2017 12:09
Vừa qua, VKSND huyện Ninh Giang phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đối với 15 trường hợp đủ điều kiện.
Sự kiện - Vấn đề

Các vụ việc sau khi Viện trưởng VKS tiếp công dân được xử lý như thế nào?

19/03/2017 09:30
(Kiemsat.vn) - Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của VKSND tối cao về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát thì các vụ việc sau khi Viện trưởng Viện kiểm sát tiếp công dân được xử lý như sau:
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Lưu ý khi phúc tra kháng nghị, kiến nghị trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

17/03/2017 10:48
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị của VKSND trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, từ năm 2015, theo Hướng dẫn số 20/HD-VKSTC-V4, công tác phúc tra kháng nghị, kiến nghị trong hoạt động kiểm sát được thực hiện.
Sự kiện - Vấn đề

Kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, hành chính tại phiên tòa sơ thẩm

14/03/2017 02:49
(Kiemsat.vn) - BLTTDS năm 2015 và Luật TTHC năm 2015 bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn mới cho Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa dân sự, hành chính. Bài viết nêu những kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, hành chính tại phiên tòa sơ thẩm.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

VKS có thể tiến hành tất cả các biện pháp thu thập chứng cứ

08/03/2017 04:10
(Kiemsat.vn) - Nhằm bảo đảm thực hiện quyền kháng nghị của VKS, BLTTDS năm 2015 quy định theo hướng Cơ quan này có thể tiến hành tất cả các biện pháp thu thập chứng cứ.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Các biện pháp thực hiện kiểm sát việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án

07/03/2017 10:19
(Kiemsat.vn) - Hoạt động kiểm sát việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án có thể thông qua biện pháp cử Kiểm sát viên trực tiếp tham gia và kiểm sát việc cưỡng chế hoặc kiểm sát hồ sơ, tài liệu việc thi hành án có cưỡng chế.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Kinh nghiệm kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

26/02/2017 10:58
(Kiemsat.vn) – Một trong những nhiệm vụ công tác của VKSND là kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Hướng dẫn công tác kiểm sát khiếu tố năm 2017

09/01/2017 03:37
Phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo VKSND các cấp trong việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, Vụ 12 VKSNDTC đã có Hướng dẫn số 01 ngày 04/01/2017 về công tác này.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong việc tiếp nhận và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

07/07/2016 04:43
(Kiemsat.vn) - Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây là hoạt động mở đầu của quá trình giải quyết vụ án hình sự nhằm phát hiện các hành vi phạm tội.
Bạn cần biết
lên đầu trang