Từ ngày 01/7: Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

25/07/2019 16:21
(Kiemsat.vn) - Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/7/2019 thay thế Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019
Bạn cần biết

Tăng các mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng

09/07/2019 08:38
(Kiemsat.vn)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng điều chỉnh tăng. Kinh phí dành cho mức điều chỉnh là khoảng 716 tỷ đồng.
Bạn cần biết

Hướng dẫn chuyển xếp lương công chức, viên chức khi thay đổi công việc

01/11/2018 13:52
(Kiemsat.vn) - Ngày 19/10/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
Bạn cần biết

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

16/07/2018 08:20
(Kiemsat.vn) - Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ) và hưởng mức phụ cấp 1.270.000 đồng. Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.515.000 đồng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.270.000 đồng...
Bạn cần biết

Chiến sĩ cảnh vệ được hưởng phụ cấp đặc thù từ 15% đến 30% mức lương cấp bậc hàm

28/06/2018 08:24
(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ, trong đó quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.
Bạn cần biết

Bãi bỏ 5 loại phụ cấp đối với cán bộ, công chức

24/05/2018 08:36
(Kiemsat.vn) - Bên cạnh việc bãi bỏ mức lương cơ sở, ban hành hệ thống lương mới theo vị trí việc làm với cán bộ, công chức..., Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII còn sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành.
Bạn cần biết

Phụ cấp sẽ là 70% lương hàng tháng với cán bộ, viên chức đến công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

11/10/2017 09:24
(Kiemsat.vn) - Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 03 năm trở lên đối với nữ và từ 05 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở.
Bạn cần biết

Những bất cập trong chế độ phụ cấp thâm niên kiểm sát

30/05/2017 10:15
(Kiemsat.vn) - Chế độ phụ cấp thâm niên Kiểm sát được thực hiện theo Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009. Tuy nhiên, Thông tư hướng dẫn Nghị định này đã không hướng dẫn chế độ cho các ngạch cán bộ, công chức của ngành Kiểm sát.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ công chức từ 01/7/2017

10/03/2017 02:39
(Kiemsat.vn) - Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2017 sẽ là 1,3 triệu đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.
Bạn cần biết

Đi công tác ngày nghỉ, có tính làm thêm giờ?

31/12/2016 11:12
Nếu do yêu cầu công việc phải làm thêm giờ thì ngoài chế độ phụ cấp lưu trú còn được thanh toán chế độ trả lương làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.
Bạn cần biết
lên đầu trang