Hành vi của Nguyễn Minh T chưa đến mức xử lý hình sự

16/03/2017 10:47
(Kiemsat.vn) - Theo ý kiến của tác giả, hành vi chống người thi hành công vụ của Nguyễn Minh T chưa đến mức nghiêm trọng phải bị xử lý trách nhiệm hình sự (kết quả giám định đối với đồng chí P không có tỷ lệ thương tích).
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nguyễn Minh T phạm tội chống người thi hành công vụ

16/03/2017 10:45
(Kiemsat.vn) – Theo tác giả hành vi của T ở đây là hoàn toàn cố ý mà không phải do say rượu, rồi làm càn. Vì vậy, Nguyễn Minh T phạm tội chống người thi hành công vụ.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nguyễn Minh T không phạm tội Chống người thi hành công vụ

15/03/2017 03:20
(Kiemsat.vn) – Theo tác giả cần phải đánh giá khách quan, đúng đắn ý thức chủ quan của Lê Minh T khi thực hiện những hành vi xâm phạm đến sức khỏe hay xâm phạm đến việc thực thi tính đúng đắn trong thi hành công vụ của tổ tuần tra giao thông.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nguyễn Minh T có phạm tội chống người thi hành công vụ?

14/03/2017 04:42
(Kiemsat.vn) – Liệu hành vi của Lê Minh T là đấm, đá người thi hành công vụ khi bị đuổi đến địa điểm khác thì có phạm tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 257 BLHS không?
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang